Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07459 - Politiezone Antwerpen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking PZA/2021/431. Raamovereenkomst voor de aankoop van interventiehandschoenen. Ondertekening. Sluitingsbrief. Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07459 - Politiezone Antwerpen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking PZA/2021/431. Raamovereenkomst voor de aankoop van interventiehandschoenen. Ondertekening. Sluitingsbrief. Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_07459 - Politiezone Antwerpen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking PZA/2021/431. Raamovereenkomst voor de aankoop van interventiehandschoenen. Ondertekening. Sluitingsbrief. Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op de zitting van 5 november 2021 heeft het college goedkeuring gegeven dat Politiezone Antwerpen een raamovereenkomst uitschrijft voor de aankoop van interventiehandschoenen en -houders. Hiervoor werd een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking uitgeschreven met referentie PZA/2021/431 (jaarnummer 08752).

Argumentatie

Volgende firma's dienden een offerte in:
FirmaAdres
Branson cd BV
Pamelstraat Oost 425, 9400 Ninove
Raptor bvbaIndustriepark Noord 11, 8730 Beernem
Vandeputte Safety nvBinnensteenweg 160, 2530 Boechout
Peeters-Lambrechts bvPedro Colomalaan 3, 2880 Bornem
Serendip Consult Bvba
Gistelsesteenweg 15/305, 8200 Brugge


De offerte van volgende inschrijver werd niet weerhouden:

FirmaMotivatie
Serendip Consult Bvba
De firma heeft, ondanks rappel, niet alle gevraagde documenten aangeleverd.

Volgens gemotiveerd gunningsverslag werden volgende punten toegekend:

FirmaKwaliteit/ 50 prijs/ 40Leveringstermijn/ 10Totaal/100
Vandeputte Safety nv40,0040,0010,0090,00
Branson cd bv25,0039,068,0072,06
Raptor bvba24,0027,711,3353,04
Peeters-Lambrechts bv24,0021,185,7150,89

De firma Vandeputte Safety nv diende de meest gunstige offerte in die na nazicht regelmatig werd bevonden. Het leveren van interventiehandschoenen en -houders voor Politiezone Antwerpen zal gegund worden aan de firma Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, ondernemingsnummer 0452.226.074 tegen het bedrag van 27.456,00 EUR + 5.765,76 EUR (21% btw) = 33.221,76 EUR (inclusief 21% btw) voor 2022 tot en met 2026.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 33.221,76  EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Op budgetpositie 33000_12405 is voor het dienstjaar 2022 voldoende krediet beschikbaar. Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2026 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de vereenvoudigde onderhandeling met voorafgaande bekendmaking met referentie PZA/2021/431 voor de aankoop van interventiehandschoenen en -houders voor de dienstjaren 2022 tot en met 2026 wordt gegund aan de firma Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, ondernemingsnummer 0452.226.074.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Aankoop 150 stuks interventiehandschoenen en 150 stuks handschoenhouders
Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, ondernemingsnummer 0452.226.074
12.458,16 EUR (inclusief 21% btw)budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12405
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006061580
Aankoop  interventiehandschoenen en -houders
Vandeputte Safety nv, Binnensteenweg 160, 2530 Boechout, ondernemingsnummer 0452.226.074
20.763,60 EUR (inclusief 21% btw)budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12405
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2026 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing