Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07622 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Openingsfestival KMSKA - 24 en 25 september 2022 - Leopold de Waelplaats Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07622 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Openingsfestival KMSKA - 24 en 25 september 2022 - Leopold de Waelplaats Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07622 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Openingsfestival KMSKA - 24 en 25 september 2022 - Leopold de Waelplaats Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 22 februari 2022 diende Sylvester Events in opdracht van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) de aanvraag in om het openingsfestival van het KMSKA te organiseren op zaterdag 24 en zondag 25 september 2022 op en rond de Leopold de Waelplaats in Antwerpen. 

Na 10 jaar renovatie gaat het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in september terug open voor het grote publiek. De officiële opening is voorzien op zaterdag 24 september om 10.30 uur. Nadien koppelt het KMSKA festiviteiten aan de opening die ook buiten het museum te beleven zijn. 

Met een ticket voor het museum ontdekt de bezoeker de gerenoveerde zalen, het gloednieuw museumdeel, inspirerende cross-overs en boeiende ateliers en workshops voor kinderen en hun families. 

Alle activiteiten, opvoeringen, shows en belevingen in de museumtuin, op het museumplein (podium) en in de wijk zijn gratis voor iedereen.

De organisatie verwacht 35.000 bezoekers over het hele weekend. Hiervan bezoeken sowieso al 16.000 kunstliefhebbers het museum.

Het programma van de het openingsfestival op het museumplein ziet er als volgt uit:

Zaterdag 24 september

 

10.30 - 11.00 uur 

Plechtige opening

11.00 - 11.35 uur 

deCHORALE & Co – Rubenscantate

12.00 - 12.20 uur 

Sofagesprekken

12.35 - 13.05 uur

Voorstelling Koninklijke Balletschool Antwerpen

13.25 - 13.34 uur

Sofagesprekken

14.10 - 14.55 uur

Voorstelling Tutti Fratelli

15.10 - 15.30 uur

Sofagesprekken

15.45 - 16.45 uur

Dansvoorstelling Joffrey Anane en Co

17.00 - 17.20 uur 

Sofagesprekken

17.45 - 18.45 uur

Robin Verheyen & Baron-Schulkowsky & Goeyvaerts Strijktrio

19.10 - 19.30 uur 

Sofagesprekken

20.00 - 21.30 uur

Stef Kamil Carlens, & Admiral & Jaouad Alloul & Ikraaan

22.00 - 23.59 uur 

DJ

 

Zondag 25 september

 

11.00 - 11.35 uur 

Aperitiefconcert Antwerp Symphony Orchestra

12.25 - 12.55 uur

Sofagesprekken

13.15 - 13.45 uur

Vlaams Radiokoor

14.05 - 14.25 uur

Sofagesprekken

14.45 - 15.00 uur

Iris Bouche & Kunsthumaniora Dans Aporie

15.20 - 15.40 uur

Sofagesprekken

16.00 - 16.45 uur

Buurtscholen zingen

17.00 - 17.20 uur 

Sofagesprekken

17.45 - 18.45 uur

Dansworkshop Joffrey Anane & Co

19.10 - 19.30 uur 

Sofagesprekken

20.00 - 21.30 uur

Het Zesde Metaal


Op het plein en in de museumtuin kan je zaterdag en zondag onder meer volgende (rondlopende) acts tegen komen:  Ensorparade, 't Akkoord & Majoretski, Jongleurs, Steltenlopers, Camera obscura en Acrobaten.

Het is niet enkel feest op de Leopold de Waelplaats, er is ook een volksfeest in de Volkstraat. De kunstmarkt Lambermontmartre kan je dan weer vinden in de Leopold de Waelstraat. 

Mobiliteit 

  • Door de feestelijkheden in de Volkstraat, op de Leopold de Waelplaats en in de Leopold de Waelstraat rijdt de tram niet op deze as uit veiligheidsredenen. De Lijn zorgt voor de nodige omleidingen.
  • Om de bereikbaarheid van het Zuid te garanderen, zal de beweging Graaf Van Egmontstraat naar Verlatstraat mogelijk blijven. Zo blijven de Burburestraat, Museumstraat en Verlatstraat toegankelijk via de Vlaamse kaai. 
  • Bezoekers worden aangemoedigd om met de fiets of openbaar vervoer te komen. Parking Kooldok wordt gepromoot als parking voor zij die met de auto komen. 

De opbouw van het evenement start op maandag 19 september 2022 om 09.00 uur. De afbraak is ten laatste beëindigd op woensdag 28 september 16.00 uur.

Het evenement werd uitvoerig besproken op het AGEV-overleg van 17 mei 2022.

Argumentatie

Het evenement heeft een open karakter en richt zich tot alle Antwerpenaren en bezoekers van de stad Antwerpen. 

De toegang is gratis.

Het evenement werd onderzocht door alle bevoegde stadsdiensten  en kreeg een positieve opportuniteitsbeoordeling van het evenemententeam omwille van de aantrekkingskracht voor zowel lokale inwoners als toeristen.

Volgens het stedelijk evenementenkader valt dit evenement onder een categorie 2 (evenementen georganiseerd in samenwerking met de groep Stad Antwerpen). 

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad  het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties 2021-2025 goed.

Op 16 december (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 30 november 2018 (jaarnummer 10142) keurde het college de wijziging van de retributiezones in verband met het retributiereglement inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties goed. 

Adviezen

MV - Bevolkingszorg Gunstig advies

U dient te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de bijlagen van FOD Volksgezondheid. 

Er wordt een medisch dispositief geadviseerd dat minimaal bestaat uit: 

  • 1 bestafte ambulance
  • een hulppost (min. 36m²) met 2 hulpverleners en 1 verpleegkundige
  • 2 BLS-ploegen op het terrein
SW - Milieuvergunningen Gunstig onder voorwaarden

Akkoord met de gevraagde geluidsnorm.

Voorwaarden zijn opgenomen in het collegebesluit van 16/9.

Brandweer - preventie Gunstig onder voorwaarden

De organisator dient de standaardvoorwaarden voor evenementen van Brandweer Zone Antwerpen alsook de hieronder bijgevoegde extra voorwaarden strikt na te leven. 

Link naar standaardvoorwaarden:

https://www.antwerpen.be/info/52d5051a39d8a6ec798b45ac/brandpreventieevenementen


Extra aandacht voor standaardvoorwaarde 2201:

Alle gebouwen binnen de evenementenzone en het KMSKA dienen altijd bereikbaar te blijven.

In het bijzonder dient er voor gezorgd te zijn minimaal de 4 opstelplaatsen zijdelings van het KMSKA te waarborgen. Het oprijden door de hulpdiensten dient verzekerd te zijn dmv draaistralen 11 en 15m.

Alle opstellingen moeten meer dan 120 cm verwijderd zijn van de gevel. 

Ondergrondse en bovengrondse watermonden (hydranten) moeten steeds vrij en goed bereikbaar zijn (niets op minder dan 1 m van watermonden plaatsen tenzij het onmiddellijk, eenvoudig en volledig kan worden verplaatst). Bordjes ter aanduiding van hydranten en gasafsluiters dienen zichtbaar te blijven.

Extra aandacht voor standaardvoorwaarde 2283:

Massabeheersing (crowd control) bij evenementen met 3000 personen of meer op het drukste moment.

De organisator neemt de nodige en voldoende maatregelen op het gebied van massabeheersing (crowd control) om drummen en gevaarlijk dichte concentraties van personen in het publiek te voorkomen en tijdig ongedaan te maken. De organisator weet op elk moment hoeveel publiek aanwezig is op de afgesloten evenementensite. Bij oververzadiging van de afgesloten evenementensite communiceert de organisator dit op verschillende locaties naar het publiek (indien nodig ook buiten de evenementensite).

Politiezone Antwerpen/Openbare Orde/Evenementen Gunstig advies
SB - Logistiek - Bijzondere opdrachten en feestmateriaal Gunstig advies

Standaardvoorwaarden
Dit evenement kan plaatsvinden, indien aan de voorwaarden beslist in de gemeenteraadsbesluiten van 26 maart 2018 (jaarnummers 192 en 193) wordt voldaan.
Daarin wordt onder meer bepaald dat organisatoren zelf moeten instaan voor de reiniging van de locatie en de verwijdering van afvalstoffen tijdens en/of na het evenement of de opname.
Indien bij controle blijkt dat de reinheid onvoldoende is, kan een niet-geplande reinigingstaak worden uitgevoerd op initiatief van de stad Antwerpen.
De kosten hiervan worden doorgerekend aan de organisator van het evenement of de opname volgens de bepalingen van het retributiereglement.

De organisator dient de evenementen- of opnamesite in dezelfde staat achter te laten als men deze aantrof voor aanvang van het evenement of de opname.
Iedere bewijslast met betrekking tot de staat van de site voor ingang van het evenement of de opname ligt bij de organisator.
De site is proper voor aanvang, tenzij anders gemeld én aangetoond door de organisator voor het begin van het evenement of de opname
(de melding gebeurt telefonisch naar 03 338 41 79 én per mail met foto’s als plaatsbeschrijving naar ama@stad.antwerpen.be).

Alle zwerfvuil afkomstig van het evenement of de opname (ook het afval verspreid in omliggende straten en pleinen), wordt onmiddellijk na afloop opgeruimd.
Bij het niet naleven van deze voorwaarde worden de kosten voor de reiniging aan de organisator doorgerekend.
Het is verboden confetti of serpentines uit te delen.
Bij het bewegwijzeren zorgt de organisator ervoor dat er niets op stadsmeubilair of op de grond wordt aangebracht (zoals bijvoorbeeld plakband, krijtverf,...)

De organisator voorziet voldoende sluitende afvalcontainers op de openbare weg om zwerfvuil te vermijden. Hij is eveneens verantwoordelijk om deze afvalcontainers tijdig te (laten) ledigen.
Indien de organisator afvalcontainers ontleent van de stad Antwerpen, zorgt hij zelf voor het beheer en de bewaking van de afvalcontainers en dit voor de periode die in het aanvraagformulier staat.
De organisator zorgt ervoor dat er geen klein gevaarlijk afval, grofvuil, olie, gasflessen en/of glas in de containers gedumpt wordt.

SB - EFMF - evenementen Gunstig advies

Mits naleving van het evenementenkader en de stedelijke politiecodex.

De organisatie dient ten allen tijde rekening te houden met de door de overheid opgelegde maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, die gelden op het moment dat het evenement zal plaatsvinden. Meer info op https://www.info-coronavirus.be/

OS - Business en Innovatie Gunstig onder voorwaarden

Mits de horeca en handelszaken in de omgeving op de hoogte worden gebracht van dit event en de mogelijke implicaties voor hen. Toegang en zicht naar de handel en horecazaken steeds vrijwaren.

OS - Advies taxi's Gunstig advies
SB - EFMF - District Antwerpen Gunstig advies
SW - Mobiliteitsadvies en ondersteuning Gunstig onder voorwaarden

Afspraken met De Lijn nakomen

Afspraken met de stad maken in verband met omleidingsplannen ifv afsluitingen

Signalisatie plaatsen (voetgangers) van/naar de tramhaltes die wel bediend worden

Signalisatie plaatsen (auto) voor aangepaste omleidingen

Duurzame bereikbaarheidsinformatie opmaken (zowel voor op het openingsfeest als voor op de website in 'normale' omstandigheden)

AGEV-overleg - Noodplanning Geen advies ontvangen

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
1SBR07 - Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau
1SBR0702 - Het faciliteren van evenementen en filmproducties over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad
1SBR070201 - Het is eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt om digitaal evenementen- en filmtoelatingen aan te vragen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de effectieve organisatie van het openinsgfestival KMSKA door Sylvester Events en het Museum van Schone Kunsten Antwerpen, zoals hierboven beschreven op zaterdag 24 en zondag 25 september 2022 op en rond de Leopold de Waelplaats goed. De organisator dient hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

SB/L/BOF om logistieke ondersteuning te verlenen volgens order dossiers DUM 12061, 12044, 11876, 11462.
SR/BIT
om opkuis te voorzien tijdens en na de festiviteiten.
LP/OO/E

om de nodige straten parkeervrij en/of verkeersvrij te maken.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.