Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07530 - Dienstreizen 2022 - Aanvragen ad hoc dienstreizen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07530 - Dienstreizen 2022 - Aanvragen ad hoc dienstreizen - Goedkeuring 2022_CBS_07530 - Dienstreizen 2022 - Aanvragen ad hoc dienstreizen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

In de zitting van 15 april 2022 (jaarnummer 3050) keurde het college de gunning goed van de raamovereenkomst voor het organiseren van dienstreizen.

In de zitting van 1 april 2022 (jaarnummer 2594) keurde het college de strategische planning goed van dienstreizen tussen april 2022 tot en met september 2022. Onderstaande aanvragen voor dienstreizen werden later ingediend.

Argumentatie

Van 21 tot en met 24 september 2022 neemt Yannick Bochem van de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving deel aan een netwerkmoment voor wereldboekensteden in Wroclaw, Polen.

Van 25 tot en met 28 september 2022 neemt Annelies Heijns van bedrijfseenheid Stadsontwikkeling deel aan de workshop Sump-Plus WP3 Cross-findings workshop + WP 8 Project Meeting in Parijs, Frankrijk.

Van 25 tot en met 29 september neemt Jill Ponet van de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving deel aan Sports Vitality in Kolding, Denemarken.

Van 23 tot en met 26 oktober 2022 nemen Katia Kishchenko en Tim Vervoort van bedrijfseenheid Stadsontwikkeling deel aan het congres FastTrack - Capacity Building Week in Bologna, Italië.

Van 12 tot en met 15 oktober 2022 neemt Tim Vervoort van bedrijfseenheid Stadsontwikkeling deel aan de workshop URBANE F2F Plenary in Athene, Griekenland.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Algemene financiële opmerkingen

Het verblijf van Yannick Bochem wordt betaald door de organisator. Hiervoor werd dus geen bestelbon opgemaakt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvraag dienstreis en de geplande uitgaven goed van Yannick Bochem naar Wroclaw, Polen, vermeld onder registratienummer T27.

Artikel 2

Het college keurt de aanvraag dienstreis en de geplande uitgaven goed van Annelies Heijns naar Parijs, Frankrijk, vermeld onder registratienummer T21.

Artikel 3

Het college keurt de aanvraag dienstreis en de geplande uitgaven goed van Jill Ponet naar Kolding, Denemarken, vermeld onder registratienummer T22.

Artikel 4

Het college keurt de aanvraag dienstreis en de geplande uitgaven goed van Katia Kishchenko en Tim Vervoort naar Bologna, Italië, vermeld onder registratienummer T23.

Artikel 5

Het college keurt de aanvraag dienstreis en de geplande uitgaven goed van Tim Vervoort naar Athene, Griekenland, vermeld onder registratienummer T18.

Artikel 6

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 


OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
verplaatsing Yannick Brochem

Triton Travel nv
Vleeshouwersstraat 1
2800 Mechelen
ondernemingsnummer: 0471991607
IBAN: BE76 3300 7335 5595
294,15 EUR
budgetplaats: 5111000000 
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2BRS010101A00000 
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA070739
budgetperiode: 2200
4505143038 
verbruikskosten Yannick Brochem

155,79 EUR
budgetplaats: 5111000000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2BRS010101A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA070739
budgetperiode: 2200
4505143037 
verplaatsing en verblijf Annelies Heijns

Triton Travel nv
Vleeshouwersstraat 1
2800 Mechelen
ondernemingsnummer: 0471991607
IBAN: BE76 3300 7335 5595
844,00 EUR
budgetplaats: 5153500000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2LMS010202A00000
subsidie: SBT11019
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4505142652
verbruikskosten Annelies Heijns

224,63 EUR
budgetplaats: 5153500000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2LMS010202A00000
subsidie: SBT11019
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4005523273
deelnamekost Jill Ponet

BO SPORTS + VITALITY HOLDING B.V.
BERGSCHOT 69-D16
4817PA BREDA
NL862174703B01
NL52INGB0006480818

2.474,45 EURbudgetplaats: 5115400000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2BRS050106A00000
subsidie: sub.nr
begrotingsprogramma: 2SA070741
budgetperiode: 2200
4505142671
verbruikskosten Jill Ponet


392,36 EURbudgetplaats: 5115400000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2BRS050106A00000
subsidie: sub.nr
begrotingsprogramma: 2SA070741
budgetperiode: 2200
4505142132
verplaatsing en verblijf  Katia Kishchenko en Tim Vervoort

Triton Travel nv
Vleeshouwersstraat 1
2800 Mechelen
ondernemingsnummer: 0471991607
IBAN: BE76 3300 7335 5595
1.176,60 EUR
budgetplaats: 5153500000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2LMS010202A00000
subsidie: SBT11207
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4505142620
verbruikskosten Katia Kishchenko 211,88 EUR
budgetplaats: 5153500000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2LMS010202A00000
subsidie: SBT11207
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4505142684
verbruikskosten Tim Vervoort 211,88 EURbudgetplaats: 5153500000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2LMS010202A00000
subsidie: SBT11207
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4505142685
verplaatsing en verblijf  Tim Vervoort

Triton Travel nv
Vleeshouwersstraat 1
2800 Mechelen
ondernemingsnummer: 0471991607
IBAN: BE76 3300 7335 5595
777,72 EURbudgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2LMS010402A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4005523758
Verbruikskosten Tim Vervoort 191,49 EURbudgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2LMS010402A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4005524149