Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07549 - Cultuur. Boeken & Letteren - Toetreding tot het netwerk van wereldboekensteden - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07549 - Cultuur. Boeken & Letteren - Toetreding tot het netwerk van wereldboekensteden - Goedkeuring 2022_CBS_07549 - Cultuur. Boeken & Letteren - Toetreding tot het netwerk van wereldboekensteden - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 9 juli 2003 aanvaardde het college (jaarnummer 7001) de UNESCO-nominatie van Antwerpen als wereldboekenstad tussen 23 april 2004 en 23 april 2005.

Op 28 januari 2019 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 42) het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019 - 2024 voor de stad Antwerpen goed, inclusief resolutie 490: 'We trekken voluit de kaart van Antwerpen als Lees- en Boekenstad. We steunen projecten en initiatieven die lezen aanmoedigen, in het bijzonder voor kinderen.'

Argumentatie

Begin 2003 werd Antwerpen door een internationale vakjury onder leiding van UNESCO benoemd tot ‘World Book Capital 2004’, wegens haar bijzonder rijke aanbod als boekenstad. Daarmee werd Antwerpen na Madrid, Alexandrië en New Delhi de vierde wereldboekenstad. Voor stad Antwerpen was deze titel de aanleiding om een uitgebreid programma op te zetten onder de noemer ‘ABC2004’. Stad Antwerpen heeft gekozen om ook na afloop van ‘ABC2004’ een gecontinueerd en gecoördineerd literair beleid te blijven voeren. Alle inspanningen begin jaren 2000 om World Book Capital te worden en de uitgebreide activiteiten en initiatieven werken op die manier nog na.

Tot nog toe was er geen structureel netwerk tussen de wereldboekensteden. Daar heeft UNESCO nu verandering in gebracht. Alle vorige wereldboeksteden werden voor een vergadering op 12, 13 en 14 april 2022 uitgenodigd in de huidige wereldboekenstad, Tbilisi in Georgië. Doel van deze vergadering was om een netwerk tussen alle vorige wereldboekensteden op te starten, om met elkaar expertise te delen over hoe steden bijdragen tot de promotie van lezen en het boek, en om onderlinge samenwerking te stimuleren. De coördinator van Antwerpen Boekenstad sloot voor stad Antwerpen aan op deze vergadering.

UNESCO zal op 22, 23 en 24 september 2022 een vervolgvergadering organiseren in Wroclaw, Polen (wereldboekenstad in 2016), met als bedoeling om een gezamenlijk charter te ondertekenen voor formele toetreding tot het nieuwe netwerk. Het is voor stad Antwerpen belangrijk om toe te treden tot dit nieuwe netwerk om haar internationale uitstraling als boekenstad te vergroten en om goede contacten met andere steden te onderhouden. Als stad Antwerpen toetreedt, wordt de stad jaarlijks uitgenodigd op een netwerkvergadering in de nieuwe wereldboekenstad. Er wordt bovendien door UNESCO een digitaal platform opgezet om ‘good practices’ met de andere steden te delen.

Vrijwel 90% van de vorige wereldboekensteden heeft de intentie om tot dit nieuwe netwerk toe te treden. Enkele steden hebben nog niet geantwoord.

UNESCO nodigt twee afgevaardigden voor stad Antwerpen uit om de vergadering bij te wonen en om het Network Charter te ondertekenen. In principe zijn dit de schepen voor cultuur en de coördinator Boeken & Letteren. Omdat de schepen verhinderd is, dient het college aan de coördinator Boeken & Letteren de machtiging te geven om het Network Charter te ondertekenen. De afvaardiging van de coördinator Boeken & Letteren zal in een apart collegebesluit geagendeerd worden.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010113 - Lees- en boekenstad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat stad Antwerpen toetreedt tot het nieuwe netwerk van wereldboekensteden.

Artikel 2

Het college machtigt de coördinator Boeken & Letteren om het Network Charter te ondertekenen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen