Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07532 - Externe relaties - Werkbezoek Marokko. Principebeslissing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07532 - Externe relaties - Werkbezoek Marokko. Principebeslissing - Goedkeuring 2022_CBS_07532 - Externe relaties - Werkbezoek Marokko. Principebeslissing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 10 januari 2014 keurde het college de beleidsnota over Externe Relaties met betrekking tot internationale missies, werkbezoeken en partnersteden goed. Dit ter realisatie van de operationele doelstelling 'de stad zet in op haar nationale en internationale betrekkingen en gaat actief op zoek naar synergiën. Het college definieerde met haar beslissing van 21 augustus 2015 (jaarnummer 06906), het begrip 'werkbezoek van de burgemeester en/of schepenen' als een officieel bezoek van het stadsbestuur aan een of meerdere bestemmingen, zonder uitgebreide externe delegatie. 

In het verleden werden, in samenwerking met de partners van de stad (havenbedrijf, AWDC en UA) en met de steun van de federale diplomatie en het agentschap Flanders Investment and Trade (FIT), werkbezoeken georganiseerd naar onder andere Israël, Marokko, Haifa, Colombia en Singapore.

Argumentatie

De stad Antwerpen zet in op haar internationale relaties en gaat actief op zoek naar synergiën. Zo wordt er samen met onze partnersteden bekeken hoe samenwerking in buitenlandse betrekkingen en projecten mogelijk is. Na grondige peilingen wordt een werkbezoek van de stad Antwerpen aan Marokko opportuun geacht, na een reeds geslaagd werkbezoek aan dit land in 2017 (jaarnummer 04560). 

Marokko is een belangrijk partnerland voor Antwerpen. Sinds 2011 zet de stad onder meer actief in op samenwerking op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Dit gebeurt meer bepaald met de regio Oriental, waar een aanzienlijk deel van de Antwerpse Marokkanen roots hebben. Het vervolgbezoek zal zich focussen op enerzijds samenwerking op ontwikkelingssamenwerking, cultuur en veiligheid. Anderzijds zullen economische en havengerelateerde thema's aan bod komen. Het werkbezoek zal gedeeltelijk samensporen met een Vlaamse zending onder leiding van minister-president Jan Jambon aan Marokko. 

Dit vervolgbezoek aan Marokko biedt de mogelijkheid om duurzame relaties uit te bouwen en te bestendigen. De stad Antwerpen zal vertegenwoordigd worden door burgemeester De Wever en schepen voor cultuur en ontwikkelingssamenwerking Ait Daoud. 

Locatie

We focussen ons binnen dit bezoek op de steden Rabat, Casablanca en de wijdere regio in de Oriental (met focus op de steden Oujda en Nador). Om de diverse spelers in het veld te kennen en samenwerkingsverbanden te bestendigen, zullen bezoeken op het terrein een wezenlijk deel van het programma uitmaken. 

Datum

Rekening houdend met de internationale evenementenkalender en de beschikbaarheden van alle hoofdspelers wordt de periode tussen 2 en 6 oktober 2022 voorgesteld.

Voorbereiding

De dienst Bestuurszaken/Externe Relaties coördineert de voorbereidingen van het werkbezoek. Dit werkbezoek wordt actief ondersteund door de Belgische ambassade te Marokko en het Marokkaans Consulaat-Generaal te Antwerpen. In overleg met de Vlaamse administratie, Flanders Investment & Trade, Port of Antwerp-Bruges, Lokale Politie Antwerpen, Voka en andere belanghebbenden wordt een ontwerpprogramma uitgewerkt met een bijhorende budgetraming van mogelijke kosten voor de stad Antwerpen. 

Delegatie

De samenstelling van de delegatie van de stad Antwerpen bestaat uit:

  • de heer Bart De Wever, burgemeester;
  • mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen bevoegd voor cultuur en ontwikkelingssamenwerking;
  • de heer Tom Verbelen, directeur externe relaties;
  • de heer Stijn De Rooster, adviseur externe relaties burgemeester;
  • de heer Nick Van Elsen, adviseur cultuur en ontwikkelingssamenwerking schepen Ait Daoud;
  • mevrouw Kim Roosen, projectmanager externe relaties.

De Antwerpse delegatie zal tevens vervoegd worden door volgende personen:

  • de heer Ali Khadourri, voorzitter VZW Steunproject;
  • de heer Brahim Bairi, voorzitter VZW Marobel.

Algemene financiële opmerkingen

Voor het boeken van het werkbezoek wordt gebruik gemaakt van de "raamovereenkomst voor het organiseren van werkbezoeken met plaatselijk programma" met besteknummer GAC_2020_1244, gegund aan de firma Omnia NV. De kosten van het voorbereidend werkbezoek zullen worden geboekt op budgetplaats 5166500000 en functiegebied 2SBS030201A00000, budgetpositie 61418, subsidie SUB_NR, fonds: intern, begrotingsprogramma 2SA080150 en budgetperiode 2200. 

Tevens wordt een voorlopige raming van het werkbezoek opgenomen. De desbetreffende bestelbonnen worden nog ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

 


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt principieel goed te starten met de voorbereidingen van het werkbezoek naar Marokko dat plaats zal vinden van 2 tot 6 oktober 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst Taak
BZ/ER De nodige voorbereidingen treffen voor het werkbezoek aan Marokko

Bijlagen

  • 20220919_budget_Marokko_v3.xlsx