Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07536 - Ontvangst - Studentenclubs op 8 november 2022, 14 februari 2023, 15 februari 2023 en 15 maart 2023 in kader van hun lustrum - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07536 - Ontvangst - Studentenclubs op 8 november 2022, 14 februari 2023, 15 februari 2023 en 15 maart 2023 in kader van hun lustrum - Goedkeuring 2022_CBS_07536 - Ontvangst - Studentenclubs op 8 november 2022, 14 februari 2023, 15 februari 2023 en 15 maart 2023 in kader van hun lustrum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Antwerpse studentenclubs die hun lustrum vieren kunnen zich inschrijven voor een ontvangst op het stadhuis op dinsdag 8 november 2022, dinsdag 14 februari 2023, woensdag 15 februari 2023 en woensdag 15 maart 2023, telkens om 17.00 uur. Per voornoemde datum kunnen maximaal 100 personen deelnemen. De inschrijvingen zullen gebeuren op naam van de studentenclubs, die het aantal afgevaardigden dienen door te geven. De inschrijvingen gebeuren volgens "first come, first serve" principe.

Enkel studentenclubs die aan volgende voorwaarden voldoen kunnen een viering aanvragen:

- ze dienen het doop- en feestcharter voor het lopende academiejaar ondertekend te hebben;
- er mag geen schorsing jegens de studentenclub lopende zijn door de betrokken hogere onderwijsinstelling.

Argumentatie

Ontvangsten dragen bij tot het versterken van de relaties tussen de stad en het brede middenveld.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de recepties worden geraamd op 1800,00 EUR (4,50 EUR x 400 personen):

  • 1200,00 EUR (3,00 EUR x 400 personen) schuimwijnen besteld bij Qualivino;
  • 600,00 EUR (1,50 EUR x 400 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

In zitting van 18 februari 2022 (jaarnummer 01381) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC_2021_01877, raamcontract leveren receptiewijnen en schuimwijnen goed. 

In zitting van 10 augustus 2018 (jaarnummer 7343) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC/2017_00094, raamcontract leveren koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren goed. 

De kosten voor de ontvangsten worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat een delegatie van enkele studentenclubs die in academiejaar 2022-2023 hun lustrum vieren ontvangen worden op het stadhuis op dinsdag 8 november 2022, dinsdag 14 februari 2023, woensdag 15 februari 2023 en woensdag 15 maart 2023, telkens om 17.00 uur, mits deze ontvangsten mogen plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd wordt afgevaardigd.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.