Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07585 - Smaakmeesters - Organisatie culinair festival Smaakmeesters - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07585 - Smaakmeesters - Organisatie culinair festival Smaakmeesters - Goedkeuring 2022_CBS_07585 - Smaakmeesters - Organisatie culinair festival Smaakmeesters - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5681) keurde het college de herhaling van gunning voor de organisatie van Smaakmeesters  2021- 2022 goed.  

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Het Smaakmeesters evenement wil de horeca van de Antwerpse binnenstad onder de aandacht brengen als innoverend en kwaliteitsvol. De ondernemers krijgen van de stad Antwerpen een platform om hun vakmanschap zelf in de verf te zetten en verhalen te vertellen over het bewerken en verwerken van authentieke producten om tot lekkere gerechten en dranken te komen. Smaakmeesters zijn horecaondernemers die dit vakmanschap voorop zetten. Zij kunnen met een sterk verhaal laten zien welke meerwaarde ze creëren in de stad Antwerpen.

De achtste editie van Smaakmeesters vindt plaats van zaterdag 1 oktober tot en met zondag 2 oktober 2022.

Om een brede doelgroep aan te spreken en het hogere segment binnen de horeca te betrekken organiseren we dit jaar opnieuw  Smaakmeesters Deluxe.  Bezoekers van dit event ontdekken niet alleen de keuken van deze topchef, maar krijgen eveneens een exclusief bezoek achter de schermen van Opera Antwerpen. De volgende animaties zullen verspreid over de stad een plaats krijgen op het evenement:

  • blind tasting: topchefs schotelen geblinddoekte bezoekers per twee kleine proevertjes voor;
  • proevertjes en suggesties in de deelnemende zaken;
  • culinaire wandelingen;
  • Smaakmeesters Deluxe;  
  • kookdemonstraties op de Groenplaats;
  • food art op het Zuid.

Daarnaast worden er cocktail nights georganiseerd waarop bekende cocktailexperts een gastoptreden doen bij deelnemers van Smaakmeesters; deelnemende zaken kunnen zich ook buiten het werkgebied van de Leien bevinden.

Juridische grond

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Balthazar Events bv werkt het evenement uit voor het bedrag van 128.370,11 EUR, inclusief btw op boekingsadres 5318500000/6141/ 2LWS010303A00000/SUB_NR/2SA060500/2200.

Daarnaast zorgen AVA Papierwaren en Levi Party Rental voor het aanleveren van servies dat door de deelnemende Smaakmeesters wordt gebruikt. Offertes hiervoor bedragen minder dan 10.000,00 EUR,  btw inbegrepen. De kredieten hiervoor zijn eveneens voorzien op volgend boekingsadres: 5318500000/6141/ 2LWS010303A00000/SUB_NR/2SA060500/2200.'

De bestelling gebeurt in navolging van de dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0101 - Reguliere werking toerisme
2LWS010101 - Leisure
6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010303 - Retail en horeca promoten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de organisatie van het ondernemers- en publieksevenement Smaakmeesters in de strategische horecakernen Historisch Centrum, Eilandje en Zuid op 1 en 2 oktober 2022 goed.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling aan Balthazar Events CVBA, Keizerstraat 62A, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0843.701.149 ter waarde van 128.370,11 EUR incl. BTW voor de organisatie van Smaakmeesters 2022 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Balthazar Events bv
Keizerstraat 62a
2000 Antwerpen
OND: BE0843 701 149
IBAN: BE38 0689 3018 6072
128.370,11 EUR
inclusief btw
budgetplaats:5318500000
budgetpositie:6141
functiegebied:2LWS010303A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA060500
budgetperiode: 2200
4005522996