Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07619 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Opening academiejaar Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen 2022-2023 - 29 september 2022 - Theaterplein - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07619 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Opening academiejaar Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen 2022-2023 - 29 september 2022 - Theaterplein - Goedkeuring 2022_CBS_07619 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Opening academiejaar Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen 2022-2023 - 29 september 2022 - Theaterplein - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen diende op 15 oktober 2022 een aanvraag in voor de organisatie van de opening van het academiejaar op donderdag 29 september 2022 op het Theaterplein in Antwerpen. De opening van het academiejaar 2022-2023 bestaat uit een academische zitting en een receptie.

De academische zitting start om 9:30 uur in de Stadsschouwburg, aansluitend verhuist het publiek naar het Theaterplein voor een receptie. De receptie is ten einde om 14:00 uur.

De opbouw van de academische opening begint om 8:00 uur. De afbraak eindigt om 15:00 uur.

Argumentatie

Het college wordt gevraagd om een uitzondering op het evenementenkader goed te keuren.

Dit evenement wordt volgens het stedelijk evenementenkader ingedeeld in categorie 5 (niet winstgevend evenement). Het werd bekeken en gunstig beoordeeld door alle bevoegde stadsdiensten en veiligheidsdiensten.

Gezien het drukke evenementenseizoen wordt de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen geconfronteerd met een tekort aan geschikte locaties op de private markt. Hierdoor wordt de privatisering voor dit evenement op openbaar domein uitzonderlijk nog eenmaal toegestaan als uitzondering op het evenementenkader. Het evenement veroorzaakt geen overlast voor de buurt.

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties 2021-2025 goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 30 november 2018 (jaarnummer 10142) keurde het college de wijziging van de retributiezones in verband met het retributiereglement inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties goed.

Adviezen

District Antwerpen Gunstig advies
Stadsbeheer - Markten en foren Gunstig advies
Stadsbeheer - Evenemententeam Gunstig advies
Ondernemen en stadsmarketing - Ambulante handel Gunstig advies
Ondernemen en stadsmarketing - Business en innovatie Gunstig advies
Lokale politie Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0204 - Antwerpen is een innovatieve, creatieve, bruisende studentenstad met een kwaliteitsvol hoger onderwijs dat de samenleving weerspiegelt
7 - Bruisende stad
2BRS03 - Evenementen
2BRS0301 - Reguliere taken
2BRS030101 - Ondersteuning evenementen derden

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de uitzondering op het stedelijke evenementenkader voor de organisatie van de opening van het academiejaar 2022-2023 van de associatie Antwerpen, zoals hierboven beschreven, op donderdag 29 september 2022 op het Theaterplein in Antwerpen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.