Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07535 - Ontvangst - Deelnemers congres Interfaces Against Pollution op zondag 18 september 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07535 - Ontvangst - Deelnemers congres Interfaces Against Pollution op zondag 18 september 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_07535 - Ontvangst - Deelnemers congres Interfaces Against Pollution op zondag 18 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Universiteit Antwerpen organiseert van 18 tot en met 21 september 2022 het internationale congres Interfaces Against Pollution. Gevraagd wordt om de deelnemers aan dit congres te ontvangen in het stadhuis op zondag 18 september 2022 om 17.00 uur. 

Argumentatie

Ontvangsten dragen bij tot het versterken van de relaties tussen de stad en het brede middenveld.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de receptie worden geraamd op 225,00 EUR (4,50 EUR x 50 personen):

  • 150,00 EUR (3,00 EUR x 50 personen) schuimwijnen besteld bij Qualivino;
  • 75,00 EUR (1,50 EUR x 50 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

In zitting van 18 februari 2022 (jaarnummer 1381) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC_2021_01877, raamcontract leveren receptiewijnen en schuimwijnen goed. 

In zitting van 10 augustus 2018 (jaarnummer 7343) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC/2017_00094, raamcontract leveren koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren goed. 

De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de deelnemers aan het congres Interfaces Against Pollution ontvangen worden in het stadhuis op zondag 18 september 2022 om 17.00 uur, mits deze ontvangst mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de districtsschepen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit, burgerlijke stand wordt afgevaardigd.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.