Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07629 - Fietsverbinding Antwerpse Zuidrand (FR3) - Valideren ontwerpnota. Wijziging 'Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk'. Indienen aanvraag - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Verdaagd