Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07632 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07632 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning - Goedkeuring 2022_CBS_07632 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In augustus 2022 ontving de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) volgende aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBP):

Onderneming
Ondernemingsnummer
Aantal voertuigen
Vergunning taxi en/of
verhuurdienst van voertuig
met bestuurder vóór 2020
Khamis, Mohamed
0712.740.162
één (1)Nee

Argumentatie

In artikel 9 tot 12 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 staan de voorwaarden opgesomd waaraan een kandidaat-exploitant moet voldoen om een vergunning voor IBP te kunnen krijgen. Het totaal aantal vergunningen is onbeperkt, waarbij het college slechts één vergunning per exploitant kan verlenen.
Het aanvraagdossier van Khamis, Mohamed is volledig en in orde. Het college dient bijgevolg deze aanvraag goed te keuren.

Juridische grond

  • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 7, §1 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer wordt de vergunning afgegeven door het college van burgemeester en schepenen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college verleent een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer aan:

Naam Ondernemingsnummer Aantal voertuigen Looptijd
Khamis, Mohamed
0712.740.162
één (1)16 september 2022 tot en met 15 september 2027


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.