Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07523 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07523 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming 2022_CBS_07523 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad ontving verscheidene schriftelijke aanvragen tot aanleg van een open horecaterras.

Argumentatie

De aanvragen werden getoetst aan voornoemd politiereglement en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Juridische grond

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Regelgeving: bevoegdheid

Het politiereglement voor privatieve ingebruikname van de openbare ruimte voor open horecaterrassen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 (jaarnummer 754) en gewijzigd in zitting van 22 september 2014 (jaarnummer 710), stelt dat in toepassing van artikel 3 een toelating van de burgemeester is vereist.

Artikel 63 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester met betrekking tot de goedkeuring van de volgende open horecaterrasaanvragen:


Dossiernummer: S8/T/SZ/2022203

Aanvrager: PP2.0, Halfstraat 5 te 2630 Aartselaar

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras met een lengte van 11,35 meter en een diepte van 3,20 meter, het plaatsen van een afbakening aan de linkerzijde is toegestaan 

Locatie: Godefriduskaai 2 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 09/03/2022

 

Dossiernummer: S8/T/SZ/2022204

Aanvrager: PP2.0, Halfstraat 5 te 2630 Aartselaar

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras met een lengte van 7,40 meter en een diepte van 5,05 meter (links) aflopend naar 4,90 meter (rechts), het plaatsen van een afbakening aan de rechterzijde is toegestaan 

Locatie: Godefriduskaai 2 (zijde Van Schoonbekeplein) te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 09/03/2022

 

Dossiernummer: S8/T/SZ/2022703

Aanvrager: PP2.0, Halfstraat 5 te 2630 Aartselaar

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras met een lengte van 5,05 meter en een diepte van 3,20 meter, het plaatsen van afbakeningen is niet toegestaan

Locatie: Godefriduskaai 2 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 09/03/2022

 

Dossiernummer: S8/T/SZ/2022205

Aanvrager: PP2.0, Halfstraat 5 te 2630 Aartselaar

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een plein met een lengte van 13,05 meter en een diepte van 6,20 meter, het plaatsen van volledig doorzichtige afbakeningen is toegestaan 

Locatie: Godefriduskaai 2 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 09/03/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022336

Aanvrager: KRETA M T, Hoogstraat 61 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras met een lengte van 7 meter en een diepte van 1,75 meter (rechts) oplopend naar 1,90 meter (links), het plaatsen van afbakeningen is niet toegestaan

Locatie: Hoogstraat 61 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 14/04/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022340

Aanvrager: LENTO ANTWERPEN, Oude Koornmarkt 44 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras met een lengte van 4,05 meter en een diepte van 2,20 meter, het plaatsen van afbakeningen is toegestaan

Locatie: Oude Koornmarkt 44 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 15/04/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022347

Aanvrager: Frituur Ellen, Gillisplaats 3 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een plein met een lengte van 9,75 meter (zijde pand) aflopend naar 6,25 meter (zijde plein) en een diepte van 7,50 meter (rechts) aflopend naar 7 meter (links), het plaatsen van afbakeningen is niet toegestaan

Locatie: Gillisplaats 3 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 18/04/2022

 

Dossiernummer: S2/T/PP/2022337

Aanvrager: UMAMI, Beukenlaan 12 te 2020 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een parkeerplaats met een lengte van 20 meter en een diepte van 2 meter, het plaatsen van afbakeningen is verplicht

Locatie: Luikstraat 6 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 14/04/2022

 

Dossiernummer: S8/T/PP/2022176

Aanvrager: LEONE, Cadixstraat 21 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op de parkeerstrook met een lengte van 2,25 meter en een diepte van 1,90 meter, het plaatsen van afbakeningen is verplicht (enkel volledig doozichtige terrasschermen)

Locatie: Napelsstraat 42 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 03/03/2022

 

Dossiernummer: S3/T/2022212

Aanvrager: Kioku, Van Stralenstraat 44 te 2060 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras met een lengte van 4,10 meter en een diepte van 1,75 meter, het plaatsen van afbakeningen is toegestaan

Locatie: Van Stralenstraat 44 te 2060 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 11/03/2022

 

Dossiernummer: S8/T/PP/2022220

Aanvrager: FIRAT, Verbindingsdok-Westkaai 6 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een parkeerplaats met een lengte van 7,50 meter en een diepte van 6,40 meter, het plaatsen van afbakeningen is verplicht

Locatie: Verbindingsdok-Westkaai 6 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 11/03/2022

 

Dossiernummer: S4/T/SZ/2022286

Aanvrager: LOCAL STORE, Everdijstraat 20 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een plein met een lengte van 20 meter en een diepte van 5,50 meter, het plaatsen van afbakeningen is niet toegestaan

Locatie: Graanmarkt 2 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 29/03/2022

 

Dossiernummer: S8/T/SZ/2022589

Aanvrager: FINCA, Falconplein 43 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras met een lengte van 6,60 meter en een diepte van 2,60 meter (links) oplopend naar 3,10 meter (rechts), het plaatsen van afbakeningen is niet toegestaan, en een eilandterras op een plein met een lengte van 5,50 meter (zijde straat) aflopend naar 4,45 meter (zijde plein) en een diepte van 3 meter, het plaatsen van afbakeningen is niet toegestaan

Locatie: Falconplein 43 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 07/07/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022302

Aanvrager: CORDOBA, Beschavingstraat 13 te 2020 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op het voetpad met een lengte van 6 meter en een diepte van 3,05 meter, het plaatsen van afbakeningen is toegestaan

Locatie: Volkstraat 25 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 31/03/2022

 

Dossiernummer: S1/T/2022238

Aanvrager: Place Verte Antwerpen, Schoenmarkt 21 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras met een lengte van 5,40 meter en een diepte van 1,25 meter (links) aflopend naar 0,90 meter (rechts), het plaatsen van afbakeningen is toegestaan

Locatie: Schoenmarkt 21 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 16/03/2022

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.