Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07528 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 37 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07528 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 37 - Kennisneming 2022_CBS_07528 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 37 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens week 37 ontving de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden. 

Argumentatie

Wekelijks agendeert de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming een bijgewerkte inventaris van de schriftelijke vragen, zodat de collegeleden steeds een duidelijk overzicht hebben.

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

Artikel 10 van het basisreglement 'Bestuurlijke Organisatie stad Antwerpen' (BOSA) regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van volgende schriftelijke vragen van week 37 (nieuwe vragen in grijstint):

Nummer  

Vraag van

Onderwerp

Gesteld aan

Opmerking

00124Filip Dewinter Gevolgen van bouwaanvragen in overstromingsgevoelig gebiedschepen De Ridder
00125Filip Dewinter Bouw van nieuwe woningen en aanleggen van verhardingen in watergevoelig signaalgebied in de wijk “Driehoek” in Ekerenschepen De Ridder
00126Peggy PootersAfbraak Stadschouwburgschepen De Ridder
00127Gerolf AnnemansStandbeeld De Keyserde burgemeester
00131Nahima LanjriWhatsapp-groep GEOV-teamde burgemeester
00139Nahima LanjriOpvang Oekraïense vluchtelingende burgemeester
00148Filip DewinterVerlening omgevingsvergunning voor sloop bouwkundig erfgoed
schepen De Ridder

00149Jan Penris
Winkelleegstand
schepen Kennis

00151Karen MaesStand van zaken herbestemming patrimonium tijdelijke huisvestingschepen Meeuwsbeantwoord
00153Karen Maes
Aanpak drugscriminaliteit
de burgemeester

00157Anke Van dermeerschDieren op jaarmarkt te Wilrijk
schepen Ait Daoud  van Doesburg

00158
Filip Dewinter
Deelwagensysteem 'Poppy' in Ekerenschepen Kennis
00159Ilse van DienderenRegiekosten voor de opmaak van RUPs: stand van zaken factureringschepen De Ridder
00160Ilse van DienderenStand van zaken inning van de SOKs voor RUPs die tegen betaling zijn opgemaaktschepen De Ridder
00161Nahima LanrjiOpvolgvraag Oekraïnede burgemeester, schepen Caluwaerts en schepen Meeuws
00162Nahima Lanrji
Onderhoudsplicht - rusthuisfactuurSchepen Meeuws
00163Nahima Lanrji
Onderhoudsplicht - kinderenSchepen Meeuws
00165Joris GiebensWoningen en huishoudensschepen van Doesburg
00166Karen MaesPremies en subsidies voor energie- en waterbesparende maatregelen voor woningenschepen Meeuws en schepen van Doesburg
00167Niel StaesWachttijden aan Loket Migratieschepen Ait Daoud
00168Peggy PootersRegels voor bewakingscamera's van particulieren en bedrijvende burgemeester
00169Nahima LanjriMuziekkapel LPA
de burgemeester
00170Claude MarinowerVastgestelde overtredingen bij onveilig fietsgedragde burgemeester
00171Claude MarinowerVandalisme bij Merksemse club F.C. Sejade burgemeester
00172Ilse van DienderenGeurhinder: overzichtgegevens van vaststellingen en handhavingde burgemeester
00174Filip DewinterGeurhinder Donkse Beek te Ekeren
schepen De Ridder Caluwaerts
00175Caroline BastiaensTuin Rubenshuisschepen Ait Daoud
00176Caroline BastiaensSluikstort en zwerfafvalschepen van Doesburg
00177
Anke Van dermeersch
Sluikstort problemen
schepen van Doesburg

00178
Mie Branders
Transparantie bouwdossiers
schepen De Ridder


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.