Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Externe Relaties

Juridische Dienst

B-punten

Team Stadhuis

Juridische Dienst

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

B-punten

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

B-punten

Kinderopvang

Financiën

A-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Meerjarenplanning

B-punten

Business Partner Werking

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

Werk

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

Werk

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Interventie

Veilig en Leefbaar

B-punten

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Welzijn

Wonen

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

A-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Erfgoed

Mobiliteit

B-punten

Mobiliteit


Publicaties

Besluitenlijst