Terug Gemeenteraadscommissie bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed

Mon 21/11/2022 - 19:00 Stadhuis De BUDGETraadscommissies (21 november 2022 t/m 24 november 2022) worden fysiek georganiseerd. De zittingen op een zelfde avond gaan aansluitend aan elkaar door! Deze fysieke raadscommissies zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025, inclusief alle meerjarenplannen van de dochters en budgetgerelateerde agendapunten

Openbare zitting

Financiën

A-punten
Meerjarenplanning

Politiezone Antwerpen

A-punten
Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

REGULIERE AGENDA

Openbare zitting

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten
Bestuurlijke Handhaving

Politiezone Antwerpen

A-punten
Financiën, Aankopen en Facturatie

Initiatiefrecht

Informatieve vragen


Publicaties

Overige