Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09021 - Gemeenteraad - Zitting 28 november 2022. Mededeling te behandelen punten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09021 - Gemeenteraad - Zitting 28 november 2022. Mededeling te behandelen punten - Goedkeuring 2022_CBS_09021 - Gemeenteraad - Zitting 28 november 2022. Mededeling te behandelen punten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 augustus 2021 (jaarnummer 6838) een planning goed voor de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en nam kennis van de planning van de raadscommissies en gemeenteraden voor het jaar 2022.

Argumentatie

De derde week voorafgaand aan de gemeenteraadszitting wordt de ontwerpagenda ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Op deze manier is het college op de hoogte van de te behandelen agendapunten van de gemeenteraad van maandag 28 november 2022.

Juridische grond

Volgens artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur beslist de voorzitter van de gemeenteraad tot bijeenroeping van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college aan de voorzitter worden meegedeeld.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de bijeenroeping van de gemeenteraad van maandag 28 november 2022 om 19.30 uur en keurt de te behandelen punten goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221128_GR_Dagorde_reeds_geagendeerd.pdf