Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09046 - Ondersteuning. Jeugd. Professioneel jeugdwerk - Gedeeltelijke terugvordering nominatief krediet 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09046 - Ondersteuning. Jeugd. Professioneel jeugdwerk - Gedeeltelijke terugvordering nominatief krediet 2021 - Goedkeuring 2022_CBS_09046 - Ondersteuning. Jeugd. Professioneel jeugdwerk - Gedeeltelijke terugvordering nominatief krediet 2021 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 die werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2020 (jaarnummer 638) werd een nominatieve ondersteuning toegekend aan 35 professionele jeugdwerkorganisaties voor de doelstelling 2BRS040104 – 'De stad ondersteunt de verschillende vormen van jeugdwerk zodat alle kinderen, tieners en jongeren een passend en laagdrempelig aanbod kunnen vinden in hun wijk. Deze wordt ook bewust ingezet voor het behalen van maatschappelijke doelen, zoals een leefbare stad'. Op de gemeenteraad van 31 mei 2021 werd de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd.

In dit kader werden met elk van deze jeugdwerkpartners afsprakennota's afgesloten voor de periode van één jaar. Deze afsprakennota's werden goedgekeurd door het college op 15 januari 2021 (jaarnummer 229). De ondersteuning werd volledig uitbetaald.

Op 20 september 2021 (jaarnummer 2021_GR_00511) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning van ondersteuning aan De Wereld van Rayaan vzw en N'wicha vzw goed.

Het college keurde op 1 oktober 2021 (jaarnummer 7906) de afsprakennota van De wereld van Rayaan vzw, de gecoördineerde versie van de afsprakennota en het addendum voor N'wicha vzw, en de uitbetaling van de ondersteuningsbedragen aan deze organisaties, goed.

Argumentatie

Op 30 maart 2022 brachten de jeugdwerkorganisaties hun financiële afrekening 2021 binnen. Na controle werd vastgesteld dat twaalf jeugdwerkorganisaties minder kosten hebben ingediend dan het oorspronkelijk toegekende bedrag.

De betreffende organisaties zijn op de onderstaande data op de hoogte gebracht van het bedrag van de terugvordering. Geen enkele organisatie heeft bezwaar tegen het bedrag van de terugvordering geuit.

 • BAZZZ vzw, 06 september 2022;
 • CAW Antwerpen vzw, 26 april 2022;
 • De wereld van Rayaan vzw, 30 juni 2022;
 • Habbekrats vzw, 29 augustus 2022;
 • Fleks vzw, 1 september 2022;
 • Moving Ground vzw, 23 september 2022;
 • N'wicha vzw, 4 juli 2022;
 • Rhythm Naturals vzw, 22 maart 2022;
 • Samen Tegen Armoede - Antwerps Netwerk vzw, 22 juni 2022;
 • Tafels van Vrede vzw, 17 augustus 2022;
 • Youth Zone vzw, 6 juli 2022;
 • Y.W.C.A. Young Women’s Christian Association vzw, 9 augustus 2022.

Het teruggevorderde bedrag wordt berekend op basis van het verschil tussen het oorspronkelijk toegekende ondersteuningsbedrag en de ingediende kosten in de afrekening 2021.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 56 §3, 3° van het Decreet voor lokaal bestuur is het college bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040203 - Jeugdverenigingen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed de volgende bedragen van de aan volgende jeugdwerkorganisaties uitbetaalde ondersteuning terug te vorderen tegen 25 november 2022:

 • Bazzz vzw: 3.702,71 EUR;
 • CAW Antwerpen vzw: 7.000,14 EUR;
 • De Wereld van Rayaan vzw: 1.189,82 EUR;
 • Habbekrats vzw: 552,87 EUR;
 • Fleks vzw: 8.960,14 EUR;
 • Moving Ground vzw: 6.321,12 EUR;
 • N'wicha vzw: 30.459,87 EUR;
 • Rhythm Naturals vzw: 8.754,35 EUR;
 • Samen tegen Armoede - Antwerps Netwerk vzw: 5.748,72 EUR;
 • Tafels van Vrede vzw: 3.520,66 EUR;
 • Youth Zone vzw: 13.971,22 EUR;
 • Y.W.C.A. Young Women’s Christian Association vzw: 2.989,90 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Bazzz vzw
Statiestraat 175
2600 Berchem
Ondernemingsnummer: 0681.498.640
IBAN BE74 7360 4409 0507
3.702,71 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107496
CAW Antwerpen vzw
Lange Lozanastraat 200
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0455.608.604
IBAN BE05 7765 9032 0475
7.000,14 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107497
De Wereld van Rayaan vzw
Kleinbeekweg 20
2970 Schilde
Ondernemingsnummer: 0763.677.634
IBAN BE48 3632 0914 0427
1.189,82 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107498
Habbekrats vzw
Edward Anseeleplein 3
9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0445.495.561
IBAN BE83 7370 4376 3615
552,87 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107499
Fleks vzw
Victor de Langhestraat 73
2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0721.655.848
IBAN BE64 7390 1438 0552
8.960,14 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107502
Moving Ground vzw
Noordersingel 28-30
2140 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0598.782.285
IBAN BE49 3631 6132 3871
6.321,12 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107559
N'Wicha vzw
Provinciestraat 122/4
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0834.866.231
IBAN BE76 7310 1698 7095
30.459,87 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107716
Rhythm Naturals vzw
Wommelgemsteenweg 42
2110 Wijnegem
Ondernemingsnummer: 0877.477.539
IBAN BE36 7330 3307 2481
8.754,35 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107718
Samen tegen Armoede - Antwerps Netwerk vzw
Sint-Jansplein 53
2060 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0555.719.631
IBAN BE18 6528 3887 3765
5.748,72 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107721
Tafels van Vrede vzw
Breughelstraat 33
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0715.406.078
IBAN BE98 9731 4181 9993
3.520,66 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107770
Youth Zone vzw
Kloosterstraat 33
2850 Boom
Ondernemingsnummer: 0752.939.635
IBAN BE26 3632 1818 1029
13.971,22 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107780
Y.W.C.A. Young Women’s Christian Association vzw
Paleisstraat 39-41
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer:
0431.692.164
IBAN BE60 7370 2647 4070
2.989,90 EUR
Budgetplaats: 5112500000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2BRS040104A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA070750
Budgetperiode: 2200
1006107782