Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08950 - Politiezone Antwerpen - AG Digipolis Antwerpen. Vastlegging bijkomend krediet 2022 via begrotingswijziging 2022-2 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08950 - Politiezone Antwerpen - AG Digipolis Antwerpen. Vastlegging bijkomend krediet 2022 via begrotingswijziging 2022-2 - Goedkeuring 2022_CBS_08950 - Politiezone Antwerpen - AG Digipolis Antwerpen. Vastlegging bijkomend krediet 2022 via begrotingswijziging 2022-2 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 29 juni 2020 keurde de gemeenteraad de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf (AG) Digipolis Antwerpen goed (jaarnummer 361). De gemeenteraad besliste tevens dat AG Digipolis Antwerpen zal fungeren als zelfstandige groepering van personen in de zin van artikel 44, §2bis van het Btw-wetboek (een zogenaamde kosten delende vereniging).

Op 23 november 2020 keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst van AG Digipolis Antwerpen goed (jaarnummer 665).

Op 21 januari 2022 keurde het college goed dat het bedrag van 15.109.605,84 EUR (vrij van btw) voor de algemene werkingskosten 2022 voor het stabiel en performant houden van de IT-infrastructuur werd vastgelegd op AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350 (jaarnummer 359).

Op 20 mei 2022 keurde het college goed dat het bedrag van 230.000,00 EUR (vrij van btw) voor de jaarlijkse servicekosten 2022 voor het gebruik van Digipolis 1 door Politiezone Antwerpen werd vastgelegd op AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350 (jaarnummer 4010).

Op 1 juli 2022 keurde het college goed dat een bijkomend krediet van 95.328,77 EUR (vrij van btw) voor de algemene werkingskosten 2022 voor het stabiel en performant houden van de IT-infrastructuur werd vastgelegd op AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350 (jaarnummer 5347).

Op 1 juli 2022 keurde het college goed dat het bedrag van 287.930,19 EUR (vrij van btw) voor de implementatie van het huidige financieel systeem van de stad Antwerpen (SAP ECC) voor de financiële en logistieke processen van het AG Digipolis werd vastgelegd op AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350 (jaarnummer 5350).

Argumentatie

Voor het personeelsbudget dient er rekening gehouden te worden met bijkomende indexaties in de maanden oktober en december 2022. Om dit op te vangen wordt er een extra budget van 57.276,26 EUR voorzien in de begrotingswijziging 2022-2.

Voor de implementatie van het huidige financieel systeem van de stad Antwerpen (SAP ECC) voor de financiële en logistieke processen dient er volgens berekeningen gedaan door de stad Antwerpen nog een extra budget te worden vastgelegd van 57.942,03 EUR.

Door de stijgende energiekosten op de internationale markt voor de aankoop van elektriciteit en aardgas werd vastgesteld dat onvoldoende krediet werd voorzien voor het terugbetalen van de jaarlijkse servicekosten voor het gebruik van Digipolis 1 door Politiezone Antwerpen. Daarom wordt een extra budget van 126.342,00 EUR voorzien.

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het totale bedrag van 241.560,29 EUR (vrij van btw) voor 2022 vast te leggen, om de facturen aan AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350, te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 241.560,29 EUR (vrij van btw) en kan als volgt verrekend worden op de gewone en buitengewone politiebegroting dienstjaar 2022;

  • 57.276,26 EUR (vrij van btw) op de budgetpositie 33000_12313 (gewone politiebegroting);
  • 126.342,00 EUR (vrij van btw) op de budgetpositie 33000_12601_02 (gewone politiebegroting);
  • 57.942,03 EUR (vrij van btw) op de budgetpositie 33000_74253 (buitengewone politiebegroting).

Op de verschillende budgetposities wordt voldoende krediet voorzien, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2022-2 door de hogere overheid. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het totale bedrag van 241.560,29 EUR (vrij van btw) als volgt wordt vastgelegd op AG Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350:
  • 57.276,26 EUR (vrij van btw) voor de algemene werkingskosten 2022 (personeelskosten);
  • 126.342,00 EUR (vrij van btw) voor de jaarlijkse servicekosten voor het gebruik van Digipolis 1;
  • 57.942,03 EUR (vrij van btw) voor de implementatie van het huidige financieel systeem van de stad Antwerpen (SAP ECC) voor de financiële en logistieke processen.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbonnummer
Vastleggingsnummer

Vastlegging bijkomend krediet via de begrotingswijziging 2022-2 voor de algemene werkingskosten 2022 (personeelskosten).

AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350

57.276,26 EUR (vrij van btw)

budgetplaats: 60040
budgetpositie: 33000_12313
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200 

Voor het dienstjaar 2022 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging 2022-2 door de hogere overheid.


400497

Vastlegging bijkomend krediet via de begrotingswijziging 2022-2 voor de jaarlijkse servicekosten voor het gebruik van Digipolis 1 door Politiezone Antwerpen.

AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350


126.342,00 EUR (vrij van btw)

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12601_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200 

Voor het dienstjaar 2022 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging 2022-2 door de hogere overheid.


4006060516

Vastlegging bijkomend krediet via de begrotingswijziging 2022-2 voor de implementatie van het huidige financieel systeem van de stad Antwerpen (SAP ECC) voor de financiële en logistieke processen.

AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0751.541.350


57.942,03 EUR (vrij van btw)

budgetplaats: 60040
budgetpositie: 33000_74253
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200 

Voor het dienstjaar 2022 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingswijziging 2022-2 door de hogere overheid.


4006060908