Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08951 - Politiezone Antwerpen - Gebruik van het districtshuis Wilrijk voor de opleiding Q-zone. Vastleggen krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08951 - Politiezone Antwerpen - Gebruik van het districtshuis Wilrijk voor de opleiding Q-zone. Vastleggen krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08951 - Politiezone Antwerpen - Gebruik van het districtshuis Wilrijk voor de opleiding Q-zone. Vastleggen krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Politiezone Antwerpen wenst over te gaan tot het huren van het districtshuis Wilrijk voor de opleiding Q-zone en wenst hiervoor ook catering te voorzien.

Argumentatie

Politiezone Antwerpen wenst een locatie te huren voor de opleiding Q-zone. De Q-zone is een verplichte opleidingsdag voor alle operationele medewerkers georganiseerd door de afdeling Kwaliteitszorg. De opleiding heeft als doel om actief extra bewustwording tot stand te brengen voor een aantal risico's als politieambtenaar en reactief informatie te geven aan de medewerkers hoe om te gaan met deze risico's als die toch voorkomen. De opleiding Q-zone zal acht keer georganiseerd worden in de periode van 15 februari 2023 tot en met 29 november 2023. Tijdens deze opleiding wenst Politiezone Antwerpen ook catering te voorzien gezien de duurtijd van de opleiding.

 De dienst aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het bedrag van 17.595,40 EUR (inclusief btw) voor 2022 vast te leggen, om de facturen voor het huren van het districtshuis Wilrijk en de catering aan Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0207.500.123, te kunnen betalen

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 17.595,40 EUR (inclusief btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting 2022. Op budgetpositie 33000_12317_02 is voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 17.595,40 EUR (inclusief btw) voor het huren van het districtshuis Wilrijk wordt vastgelegd op de firma Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0207.500.123.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Huur van districtshuis Wilrijk voor acht dagen voor de opleiding Q-zone. 

Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0207.500.123.

14.850,00 EUR (vrij van btw)

budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006062034

Catering voor acht dagen voor de opleiding Q-zone.

Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0207.500.123.

2.745,40 EUR (inclusief 6% btw)


budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12317_02
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006062034