Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09032 - Ontvangst - Wielrenster fietstocht herdenking Eerste Wereldoorlog op vrijdag 18 november 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09032 - Ontvangst - Wielrenster fietstocht herdenking Eerste Wereldoorlog op vrijdag 18 november 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09032 - Ontvangst - Wielrenster fietstocht herdenking Eerste Wereldoorlog op vrijdag 18 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Nederlandse Museum Huis Doorn organiseert in samenwerking met In Flanders Fields (Ieper),  en Centrum van de ronde van Vlaanderen (Oudenaarde) een fietstocht van wielrenster Belle de Gast die dit jaar haar wielercarrière zal afsluiten. Als één van haar laatste ritten wil ze op 18 en 19 november 2022 van Doorn, via Antwerpen, naar Ieper fietsen. Met deze koers wordt, een week na de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, de vrijheid gevierd en worden verschillende historische plekken met elkaar verbonden. Onderweg wordt iedereen uitgenodigd om (een deel van) de route met de wielrenster mee te fietsen. Gevraagd wordt om Belle de Gast bij aankomst in Antwerpen te ontvangen op het stadhuis op vrijdag 18 november 2022 om 16.00 uur.

Argumentatie

Met een aantal evenementen worden jaarlijks de historische verjaardagen herdacht om zo de herinnering aan de gevolgen van de oorlog levendig te houden. Deze ontvangst kadert in de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de receptie worden geraamd op 225,00  EUR (4,50 EUR x  50 personen):

  • 150,00 EUR (3,00 EUR x 50 personen) schuimwijnen besteld bij Qualivino;
  • 75,00  EUR (1,50 EUR x 50 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

In zitting van 18 februari 2022 (jaarnummer 1381) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC_2021_01877, raamcontract leveren receptiewijnen en schuimwijnen goed. 

In de zitting van 26 augustus 2022 (jaarnummer 6996) keurde het college goed dat de looptijd van perceel 1 'koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren' van de raamovereenkomst GAC_2017_00094, gesloten met VVO Drinks BVBA, Sint-Laureisstraat 88 te 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0543.990.846, wordt verlengd voor een periode van 12 maanden.

De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat wielrenster Belle de Gast bij haar aankomst in Antwerpen ontvangen wordt in het stadhuis op vrijdag 18 november 2022 om 16.00 uur,  mits deze ontvangst mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de schepen voor sport, diamant en markten en foren wordt afgevaardigd.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.