Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09027 - DWR2022/036. Bestuurlijk toezicht. Aanleg tramkeerlus Deurne - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09027 - DWR2022/036. Bestuurlijk toezicht. Aanleg tramkeerlus Deurne - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09027 - DWR2022/036. Bestuurlijk toezicht. Aanleg tramkeerlus Deurne - Klacht bij toezichthoudende overheid. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 13 oktober 2022 ontving de stad Antwerpen een brief van de toezichthoudende overheid, waarbij een klacht werd overgemaakt van de Buurtwerkgroep Het Juiste Spoor betreffende de goedgekeurde plannen voor de heraanleg van de Boekenberglei, Gitschotellei en Drakenhoflaan te Deurne. 

Omtrent deze klacht moet er standpunt worden ingenomen door de stad Antwerpen. Dit standpunt en het bijhorend dossier zullen aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.

Argumentatie

De Buurtwerkgroep Het Juiste Spoor klaagt bij de gouverneur aan dat de plannen voor de heraanleg van de Boekenberglei, Gitschotellei en Drakenhoflaan te Deurne tot gevolg hebben dat de markt in deze buurt zal verdwijnen, dat er bomen zullen gerooid worden en dat de aanleg van de nieuwe tramkeerlus een verkeersonveilige situatie in de hand zal werken.

Met een collegiale brief wordt het standpunt van de stad Antwerpen toegelicht en aan de toezichthoudende overheid verstuurd.

Juridische grond

De toezichthoudende overheid vraagt bij de ontvangst van een klacht conform artikel 331 van het Decreet over het lokaal bestuur het besluit en het bijhorende dossier op bij de gemeenteoverheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de collegiale brief goed aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ter attentie van gouverneur Cathy Berx) met het standpunt van het stadsbestuur naar aanleiding van de klacht inzake de plannen voor de heraanleg van de Boekenberglei, Gitschotellei en Drakenhoflaan te Deurne.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.