Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09094 - Continuering RIZIV-financiering zorgpunten voor Oekraïens ontheemden - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09094 - Continuering RIZIV-financiering zorgpunten voor Oekraïens ontheemden - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09094 - Continuering RIZIV-financiering zorgpunten voor Oekraïens ontheemden - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Sinds april 2022 voorzien zowel de federale overheid via RIZIV-financiering als de Vlaamse overheid via enveloppefinanciering middelen voor drie zorgpunten voor Oekraïense ontheemden in Antwerpen. Deze subsidies eindigen op 31 december 2022. Inbedding in het reguliere huisartsencircuit voor ongeveer 6.500 Oekraïense ontheemden wordt vooropgesteld door de hogere overheden.
Antwerpen kampt al jaren met een huisartsentekort. 6.500 Oekraïense ontheemden inbedden in het reguliere huisartsencircuit is in deze context onmogelijk. 

Argumentatie

Stad Antwerpen levert sinds 2017 inspanningen om het huisartsentekort lokaal op te vangen. Via verschillende projecten tracht de stad ook de Vlaamse visie op de eerstelijn op praktijkniveau te implementeren. Sinds de Oekraïencrisis kunnen Oekraïense ontheemden zowel op preventief als curatief vlak terecht bij drie zorgpunten, om het regulier huisartsencircuit niet extra te belasten. De zorgpunten functioneren in een samenwerkingsverband tussen stad Antwerpen, de huisartsenkringen, de Antwerpse eerstelijnszones en verpleegkundigen die op zelfstandige basis worden ingezet.

Stad Antwerpen wil een signaal van urgentie geven aan de bevoegde hogere overheid, de minister van Volksgezondheid, inzake een mogelijke verlenging van de RIZIV-financiering voor de Antwerpse zorgpunten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS09 - Gezondheids- en seniorenzorg
2HMS0901 - Gezondheidszorg
2HMS090109 - Eerstelijnszorg en huisartsentekort

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de collegiale brief aan de minister van Volksgezondheid betreffende 'Continuering van RIZIV-financiering van de zorgpunten voor Oekraïense ontheemden' goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.