Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09029 - Ondersteuning - Deelname Antwerpse Stadstrommelaars Sinterklaasstoet - district Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09029 - Ondersteuning - Deelname Antwerpse Stadstrommelaars Sinterklaasstoet - district Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_09029 - Ondersteuning - Deelname Antwerpse Stadstrommelaars Sinterklaasstoet - district Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op zaterdag 26 november 2022 organiseert het Berchemse Sinterklaascomité, Diksmuidelaan 198, 2600 Berchem, voor de 36ste keer de Berchemse Sinterklaasstoet. Voor deze gelegenheid wordt de medewerking gevraagd van de Antwerpse Stadstrommelaars. De kosten voor deelname van de Antwerpse Stadstrommelaars worden geraamd op maximum 366,00 EUR. De kosten worden gedragen door de organisator van het event, namelijk het Berchems Sinterklaascomité. 

Argumentatie

Het optreden van de Antwerpse stadstrommelaars, gevraagd door het district Berchem, is in overeenstemming met de principes van de afsprakennota en kan goedgekeurd worden.

Juridische grond

In zitting van 10 maart 2022 (jaarnummer 6) keurde de bedrijfsdirecteur Bestuurszaken de afsprakennota 2022 van de Antwerpse stadstrommelaars goed.

Algemene financiële opmerkingen

De onkosten zullen door de organisator betaald worden aan het korps der stadstrommelaars.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de Antwerpse stadstrommelaars hun medewerking verlenen aan de Sinterklaasstoet op zaterdag 26 november 2022 te Berchem.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.