Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09081 - Correctiebestelling - Productie posterkaders Centraal Station - vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09081 - Correctiebestelling - Productie posterkaders Centraal Station - vastlegging krediet - Goedkeuring 2022_CBS_09081 - Correctiebestelling - Productie posterkaders Centraal Station - vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde de strategische marketing- en communicatieplanning voor 2022 goed op 11 maart 2022 (jaarnummer 2026). Op basis daarvan kregen enkele campagnes extra OOH mediaruimte in het Antwerpse straatbeeld. De posterkaders 'Supersize' van JC Decaux aan de ingang van het centraal station zijn daar een belangrijk onderdeel van. Zo geeft de stad Antwerpen extra visibiliteit aan enkele grotere campagnethema's in 2022.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
  Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad Antwerpen als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van de stad Antwerpen en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Mediabrands nv koopt voor de stad Antwerpen mediaruimte aan, zoals afgesproken in raamovereenkomst GAC_2021_01729 (voor de planning en aankoop van mediaruimte voor de groep Antwerpen). Deze raamovereenkomst werd goedgekeurd door het college op 21 januari 2022 (jaarnummer 512). Mediabrands nv kocht dan ook in opdracht van de stad Antwerpen de posters 'Supersize' van JC Decaux aan, net aan de ingang van het Centraal Station. Mediabrands nv was echter vergeten de productiekost (druk) van deze affiches op te nemen in de mediabestekken voor de campagnes van Cultuurweekend, Museumnacht en de opening van het KMSKA. Aangezien deze campagnes reeds gestart zijn in de zomer van 2022, wordt hiervoor deze correctiebestelbon ter goedkeuring voorgelegd. De kost is voor Ondernemen en Stadsmarketing/Marketing en Communicatie.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De productie voor deze 'Supersize' affiches aan de inkom van het centraal station is een onderdeel van de media-aankoop die gebeurt door Mediabrands nv, Ildefonse Vandammestraat 5/7 D, 1560 Hoeilaart met ondernemingsnummer BE0430.415.229. Dit volgens raamcontract GAC_2021_01729, goedgekeurd op 21 januari 2022 (jaarnummer 512).

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061553 goed voor een bedrag van 15.561,81 EUR inclusief btw aan Mediabrands nv, Ildefonse Vandammestraat 5/7 D, 1560 Hoeilaart met ondernemingsnummer BE0430.415.229, voor de realisatie van de campagnes van Cultuurweekend, Museumnacht en de opening van het KMSKA in de Supersize kaders aan de inkom van het centraal station.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon

MEDIABRANDS BELGIUM NV
ILDEFONSE VANDAMMESTRAAT 5/7D
1560 HOEILAART
NBE0430415229

IBAN BE60 3100 59537070
15.561,81 EUR

budgetplaats: 5317600000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2SBS060105A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200
4105061553