Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09022 - Dienstreizen 2022 - Aanvragen ad hoc dienstreizen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09022 - Dienstreizen 2022 - Aanvragen ad hoc dienstreizen - Goedkeuring 2022_CBS_09022 - Dienstreizen 2022 - Aanvragen ad hoc dienstreizen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van 15 april 2022 (jaarnummer 3050) keurde het college de gunning goed van de raamovereenkomst voor het organiseren van dienstreizen.

In de zitting van 30 september 2022 (jaarnummer 7920) keurde het college de strategische planning goed van dienstreizen uit kwartaal 4 2022 en volgende. Dienstreizen van burgemeester, schepenen en kabinetsmedewerkers moeten nog wel ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd. 

Argumentatie

Van 16 tot en met 17 november 2022 nemen kabinetsmedewerkers Asma Kareme, Marieke Smeyers en Khatera Shamal deel aan het congres 10th Integrating Cities Conference: Inclusion For All in Utrecht, Nederland.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de dienstreis worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvraag dienstreis goed van kabinetsmedewerkers Asma Kareme, Marieke Smeyers en Khatera Shamal naar Utrecht, Nederland, vermeld onder registratienummer T32.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.