Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08838 - Omgevingsvergunning - OMV_2022030030. Universiteitsplein 5. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08838 - Omgevingsvergunning - OMV_2022030030. Universiteitsplein 5. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_08838 - Omgevingsvergunning - OMV_2022030030. Universiteitsplein 5. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022030030

Gegevens van de aanvrager:

NV Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen met als adres Atletenstraat 80 te 2020 Antwerpen en de heer Luc Neefs met als adres Lilsedijk 50 te 2340 Beerse

Gegevens van de exploitant:

NV Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen (0698992391) met als adres Atletenstraat 80 te 2020 Antwerpen

Ligging van het project:

Universiteitsplein 5 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 42 sectie C nrs. 25B, 68D4 en 68E4

waarvan:

 

-     20220408-0051

afdeling 42 sectie C nrs. 68E4, 68D4 en 25B (Trainingscentrum Beerschot)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

slopen van bestaande bebouwing en speelterrein en bouwen en exploiteren van een trainingscentrum

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-     20/08/2021: vergunning (20212447) voor het verlengen van het tijdelijk kleedkamergebouw;

-     12/03/2007: vergunning (3226#85 en 3226#387) voor het aanleggen van een kunstgras voetbalveld;

-     10/08/2000: vergunning (2229923) herbouwen kleedkamers en kantine jeugdafdeling;

-     11/02/1999: vergunning (222#9491) voor het uitbreiden van clublokaal met berging en sanitair;

-     12/09/1989: vergunning (222#7608) voor clublokaal K.F.C. Wilrijk.

 

Vergunde en huidige toestand

-     trainingscomplex van voetbalclub Beerschot Wilrijk met een staantribune.

 

Gewenste toestand

-     nieuwbouw van een trainingscomplex, 2 bouwlagen onder plat dak, bouwhoogte: 11,12 meter;

-     gevelafwerking: 

-     sokkel in prefab panelen uit gezuurd beton grijs; 

-     verticale structuur in prefab beton grijs;

-     bekleding van de luifel in hout;

-     aluminium schrijnwerk bruin;

-     glazen balustrades met stalen structuur.

-     nieuwe sportvelden met opbergunits langs de velden;

-     Finse piste rondom het terrein;

-     power Hill (grasberg)/sprintstrook;

-     een wadi en hemelwaterputten.


Inhoud van de aanvraag

-     afbreken bestaande bebouwing en speelterreinen;

-     bouwen van een trainingscentrum;

-     rooien van bomen;

-     aanleggen van nieuwe sportvelden;

-     aanleggen van opbergunits langs de velden;

-     aanleggen Finse piste rondom terrein;

-     aanleggen power Hill (grasberg)/sprintstrook;

-     aanleggen van het nieuw plat dak als een groendak;

-     behouden van de reeds aangelegde atletiekpiste;

-     aanleggen van een wadi en voorzien van hemelwaterputten.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag betreft de exploitatie van een nieuw trainingscentrum.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

3.2.2°a)

het lozen van meer dan 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, wanneer het lozingspunt gelegen is in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan;

2.008 m³/jaar

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

1 x 315 kVA

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

107,95 kW

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;

150 liter

32.2.2°

schouwburgen, variététheaters, andere zalen voor sportmanifestaties dan de zalen, vermeld in punt 3°, polyvalente zalen en feestzalen met een speelruimte;

2 polyvalente zalen

32.8.1.2°

hot whirlpools, dompelbaden, plonsbaden, met inbegrip van zij die verbonden zijn aan of die behoren tot privéclubs, campings, scholen en dergelijke, voor zover ze bestaan uit een vaste constructie;

1 jacuzzi

43.1.1°b)

het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en gestookt wordt met aardgas;

500 kW

46.1°a)

wasserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied.

12 kW

 

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

AQUAFIN NV

3 juni 2022

11 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

AQUAFIN NV

10 augustus 2022

5 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

3 juni 2022

20 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

10 augustus 2022

20 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

3 juni 2022

15 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

10 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID veiligheidscommissie

3 juni 2022

14 juni 2022

Voorwaardelijk gunstig

FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID veiligheidscommissie

10 augustus 2022

14 juni 2022

Voorwaardelijk gunstig

Politiezone Antwerpen/ Centrale Preventie

3 juni 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Politiezone Antwerpen/ Centrale Preventie

10 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

3 juni 2022

20 juni 2022

Geen bezwaar

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

10 augustus 2022

23 augustus 2022

Geen bezwaar

Provincie Antwerpen
Dienst Integraal Waterbeleid

10 augustus 2022 

25 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Provincie Antwerpen/ Dienst Integraal Waterbeleid

3 juni 2022

15 juli 2022

Ongunstig

Provincie Antwerpen/ Dienst Integraal Waterbeleid

10 augustus 2022

27 september 2022

Ongunstig

Water-link

3 juni 2022

11 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

Water-link

10 augustus 2022

5 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen

3 juni 2022

4 juli 2022

Autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen

10 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

3 juni 2022

13 juni 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

10 augustus 2022

18 augustus 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

3 juni 2022

21 juni 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

10 augustus 2022

6 september 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Visit Antwerpen

3 juni 2022

17 augustus 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Visit Antwerpen

10 augustus 2022

23 augustus 2022

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

3 juni 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

10 augustus 2022

8 november 2022

Stadsbeheer/ Vastgoed/ Ontwikkeling/ Bouwprojecten

3 juni 2022

4 juli 2022

Stadsbeheer/ Vastgoed/ Ontwikkeling/ Bouwprojecten

10 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsbeheer/ Vastgoed/ Ontwikkeling/ Ruimtebeheer

3 juni 2022

4 juli 2022

Stadsbeheer/ Vastgoed/ Ontwikkeling/ Ruimtebeheer

10 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Klimaat en Leefmilieu/ luchtkwaliteit en geluid

3 juni 2022

14 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Klimaat en Leefmilieu/ luchtkwaliteit en geluid

10 augustus 2022

29 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

3 juni 2022

1 juli 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

10 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

3 juni 2022

22 juli 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

10 augustus 2022

8 september 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

3 juni 2022

20 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

10 augustus 2022

19 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

3 juni 2022

24 juni 2022

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

10 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor dagrecreatie. De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie, (Artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 1-2 Sint-Bavostraat-Dr Donnyplein en omgeving, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 februari 1993. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: zone voor gemeenschapsuitrusting.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan en het bijzonder plan van aanleg.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-     Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.

-     Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

-     Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-     Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

-     MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.

-     Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-     Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-     Archeologienota: overeenkomstig artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet aan bepaalde aanvragen een archeologienota worden toegevoegd waarvan akte werd genomen 
Van de archeologienota werd akte genomen door het agentschap Onroerend Erfgoed op 13 april 2022 (ID: 22007).

-     Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet het bouwen van een nieuw trainingscentrum en het herinrichten van de sportterreinen. Het project is, volgens het gewestplan, gelegen in een gebied voor dagrecreatie. Recreatieve accommodatie is toegestaan in dit gebied. Een beperkt deel van het project ligt in de zone voor gemeenschapsuitrusting en openbare weg van het BPA Sint-Bavostraat - Dr. Donnyplein. Het voorstel voldoet aan de bepalingen van dit BPA.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid en Visueel-vormelijke elementen

De plannen voorzien het bouwen van een groot trainingscentrum. Het gebouw omvat verschillende ruimtes zoals kleedkamers, fitnessruimtes, kantoren, een turnzaal en bergingen. In het gebouw is ook een cafetaria en persruimte voorzien. Het rechthoekige gebouw, met een grondoppervlakte van 2.765 m², wordt centraal op het terrein voorzien. Aan de westzijde wordt er een groot speelveld in gras aangelegd, aan de oostzijde zullen 2 kunstgrasvelden voorzien worden. Het bestaande grasveld met atletiekpiste blijft behouden.

 

Het project omvat ook een trage verbinding tussen het Universiteitsplein en de Kerkeveldstraat aan de westzijde en een verharde verbinding in functie van de bereikbaarheid van het gebouw aan de oostzijde. Aan de noordzijde bevinden zich 10 parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen. Aan de oostzijde, ter hoogte van de buitentrap worden de meeste fietsstalplaatsen voorzien.

 

Bijkomend wordt een wadi, grasheuvel, Finse piste, veldverlichting, ballenvangers en dug-outs voorzien. Ter hoogte van de twee kunstgrasvelden worden bergingen geplaatst.

 

De Kwaliteitskamer Architectuur werd betrokken in het traject. Ook tijdens de procedure is een advies gegeven:

-     De Kwaliteitskamer apprecieert het rechttrekken van het gebouw waardoor er ruimte ontstaat voor de gewenste publieke doorsteek aan westelijke zijde in functie van de noord-zuidverbinding. Deze doorwaardbaarheid is een mooie geste, toch dringt duidelijkheid over de (in de nota vermelde) afsluitbaarheid zich op. Het gebouw an sich, en de dakvorm worden gewaardeerd, toch betreurt de kwaliteitskamer de doorbrekingen (2 technische kokers) die de mooie dakvorm grotendeels teniet doen. De Kwaliteitskamer vraagt om de technische installaties onder de zuivere en groene dakvorm op te lossen. 

-     De Kwaliteitskamer vraagt meer aandacht voor de verlandschapping en de groene zoom rondom de sportvelden. Hierbij dient het aanwezige, hoogstammig groen op het terrein maximaal behouden te worden. Momenteel is er onduidelijkheid omtrent de terreinafsluiting; draadafsluitingen zijn niet gewenst. Bij voorkeur wordt het terrein afgebakend met groen of dienen terreinafsluitingen maximaal geïntegreerd te worden in het landschap. 

-     Tot slot vraagt de Kwaliteitskamer om de 3 parkings voor personen met een handicap (aan de zuidzijde), te combineren met de noordelijk gelegen parking en het zuidelijk voorplein maximaal groen aan te leggen i.f.v. een volwaardige aankomstplek voor de site. 


In de laatste projectinhoudversie (officieel op 24 oktober 2022) is het parkeren reeds allemaal aan de noordzijde voorzien. De overige twee opmerkingen zullen in voorwaarde opgenomen worden.

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan ingestemd worden met de volumes en het programma zoals voorgesteld.

 

De voorgestelde materialisatie voor het nieuwe trainingscentrum in betonnen elementen, aluminium schrijnwerk, glazen balustrades en een houten luifel is stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Cultuurhistorische aspecten

De stedelijke dienst Monumentenzorg verleent volgend advies: ‘Het projectgebied waarop deze aanvraag betrekking heeft maakt historisch gezien deel uit van Fort VI, één van de zogenaamde Brialmontforten rond Antwerpen. Door ingrepen die in de voorbije decennia aan het oorspronkelijke fort werden uitgevoerd, was de oorspronkelijke constellatie van het fort, met daarrond een gracht en daarbuiten een glacis, reeds in belangrijke mate verstoord. De projectzone werd bij de opname van fort VI in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed daarom uitgesloten uit de geïnventariseerde contour. Het gebied heeft strictu sensu dus geen erfgoedstatuut.

Door het gebruik van het terrein als sportvelden wordt de erfgoedwaarde van de omgeving in beperkte mate aangetast. De toevoeging van een gebouw en ondersteunende infrastructuur, zoals ballenvangers, vermindert echter nog meer de leesbaarheid van de historische structuur. Deze aantasting is niet voldoende betekenisvol om een ongunstig advies op de voorliggende aanvraag te verlenen. De dienst Monumentenzorg sluit zich aan bij het advies van de Kwaliteitskamer.’

 

De stedelijke dienst Archeologie verleent advies met volgende afweging:

‘Het projectgebied bevindt zich buiten een archeologisch vastgestelde zone. Het projectgebied is gelegen buiten een woon- en recreatiegebied met een oppervlakte boven de 3.000 m² (63.270 m²) en een ingreep boven de 5.000 m² (ca. 44.100 m²). De aanvrager is niet publiekrechtelijk. Volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 is hiervoor een archeologienota verplicht. De archeologienota werd ingediend door de Studiebureau Archeologie en waarvan akte door het agentschap Onroerend Erfgoed op 13/04/2022 (https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/22007). Het programma van maatregelen schrijft een vrijgave voor. Na een eerste adviesrondvraag voor deze vergunning bij diverse diensten werd door de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen een ongunstig advies gegeven. Er dient een wadi te worden ingegraven. Dit wil zeggen dat de vergunningverlener een vergunning zal afleveren die afwijkt van de beschrijvingen en plannen in de archeologienota. Conform het Onroerenderfgoeddecreet moet er dan een nota opgemaakt worden waarin de impact van de bodemingreep opnieuw geanalyseerd wordt en er dus een aangepast programma van maatregelen moet opgemaakt worden.’

De voorwaarden uit dit advies worden integraal overgenomen.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

In de zitting van 31 maart 2022 verleent de districtsraad van Wilrijk volgende opmerkingen/aanbevelingen:

-     Geen aparte ingang langs de Kerkeveldstraat, vermits die sowieso parkeerproblemen met zich zou meebrengen. Indien bijkomende parking moet worden voorzien in functie van deze omgevingsvergunning zal deze gerealiseerd moeten worden volgens het Poet-principe (Parkeren op eigen terrein). 

-     Alle eerdere engagementen ten opzichte van de Wilrijkse sportverenigingen die momenteel gebruik maken van de site (Rood Wit en AVI) te bestendigen en deze verplicht mee op te nemen in de nieuwe concessieovereenkomst …. [zodat deze sportverenigingen in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de infrastructuur op de site]; 

-     Dat er specifiek wordt ingezet om jeugd uit Wilrijk aan te trekken. 

 

Het eerste punt is niet correct. Het project voorziet wel degelijk bijkomende parkeerplaatsen volgens het POET-principe. De toegang tot deze parkeerplaatsen bevindt zich aan de Kerkeveldstraat. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat een toegang voor parkeerproblemen zal zorgen.

De twee andere punten zijn geen elementen die betrekking hebben bij de beoordelingsgrond van een aanvraag tot omgevingsvergunning.

 

De ASTRID-veiligheidscommissie van Binnenlandse zaken verleent een voorwaardelijk gunstig advies met volgende motivering: ‘Gezien de grondoppervlakte groter dan 2.500 m² en gezien de mogelijke gelijktijdige publieke toegankelijkheid voor meer dan 150 personen in het trainingscentrum dient er ASTRID indoordekking aanwezig te zijn in het trainingscentrum.’ In voorwaarde wordt opgenomen om dit advies na te leven.

 

Het advies van Water-link in samenwerking met Aquafin is voorwaardelijk gunstig. In voorwaarde zal opgenomen worden om dit advies strikt na te leven.

 

De stedelijke dienst Klimaat en Leefmilieu verleent een gunstig advies met volgende afweging:

-     De locatie is onderhevig aan jaargemiddelde concentraties NO2 van 21-30 µg/m³. Bij toepassing van het beoordelingskader dat op 2 mei 2018 door het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen werd goedgekeurd (2018_CBS_04164) wordt in deze situatie gunstig geadviseerd voor het aspect luchtkwaliteit;

-     De locatie onderhevig aan geluidsniveaus Lden van minder dan 55 dB(A). Bij toepassing van het beoordelingskader dat op 2 mei 2018 door het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen werd goedgekeurd (2018_CBS_04164) wordt in deze situatie gunstig geadviseerd voor het aspect omgevingsgeluid. 

 

De stedelijke dienst Publieke Ruimte verleent advies met volgende afweging: ‘Er dienen aanpassingen te gebeuren aan het publiek domein. Ter hoogte van de bestaande inrit aan de Kerkeveldstraat dient de haag vervolledigd te worden. De nieuwe inrit aan de Kerkeveldstraat dient aangewerkt te worden met de straat. Belangrijk is dat de haag ver genoeg wordt gesnoeid zodat een goede zichtbaarheid ontstaat op de nieuwe toegang. De bouwheer zal voor de werken contact opnemen met Stadsontwikkeling – dienst Structureel Onderhoud betreffende de opmaak van een plaatsbeschrijving en de herstellingen aan het openbaar domein na afloop van de bouwwerken.’


De stedelijke dienst Groen en Begraafplaatsen verleent advies met volgende voorwaarden: Dat nieuwe bomen een stamomtrek moeten hebben van minstens 18/20, dat er voldoende ondergrondse groeiruimte moet worden voorzien en dat er rekening wordt gehouden met de standaard voorwaarden voor bescherming van de bestaande, te behouden bomen (bijlage bij de vergunning).


De stedelijke dienst Ruimtebeheer en het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten geven het advies om een erfpacht- en huurovereenkomst met AG Vespa/Stad Antwerpen voor de betreffende gronden te verkrijgen. Op basis van de laatste projectinhoud heeft de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen een voorwaardelijk gunstig advies verleend. In voorwaarde zal opgenomen worden om dit advies strikt na te leven. 

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 0 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de uitbreiding en of functiewijziging.

Doordat er geen uitbreiding is, is de werkelijke parkeerbehoefte 0 parkeerplaatsen.

 

Uit de aanvraag:

-     Topsportschool maakt gebruik van het gebouw tijdens de schooluren (deze komen voornamelijk te voet van de topsportschool).

-     A-ploeg maakt gebruik van het gebouw tijdens de werkuren/werkdagen.

-     Weekdagen na de schooluren trainen de jeugdploegen van Beerschot.

-     Weekenddagen is het match dan komen ouders kijken.

 

De opdrachtgever maakte duidelijk dat er geen toename van bezoekers zal zijn vergeleken met de huidige situatie. Het aantal ploegen etc. blijft hetzelfde dus de capaciteit / gebruik van de site blijft ook dezelfde. Het nieuwe trainingscomplex is louter een clustering van de versnipperde huidige situatie in één efficiënt gebouw.

De herschikking van de sportvelden leidt niet tot meer sportvelden. Het aantal voetbalvelden en de atletiekpiste blijven gelijk.

 

De plannen voorzien in 10 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Er worden 10 parkeerplaatsen voorzien aan de achterzijde van het nieuwe gebouw. Deze zijn te bereiken door een nieuwe toegang die aan de Kerkeveldstraat voorzien wordt.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 10.

 

Dit aantal is toereikend.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 0 plaatsen.

 

 

Ontsluiting/bereikbaarheid:

Het terrein staat overdag open om de doorsteek te kunnen maken van het Fort naar de begraafplaats.

De Finse piste staat ook open voor gebruik van bewoners. In voorwaarde zal opgenomen worden om duidelijk te communiceren aan beide zijden (Universiteitsplein en Kerkeveldstraat) wanneer de terreinen open zijn om te voet doorgang te hebben.

 

Fietsvoorzieningen:

In totaal worden er 55 fietsenstallingen voorzien op het terrein. Er zijn stallingen aan beide kanten. Dit zorgt ervoor dat men de fiets kan stallen van de zijde waarvan men komt en dan niet met de fiets over het hele terrein moet gaan.

 

Laden en lossen:

Op eigen terrein

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

De inrichting omvat twee kunstgrasvelden, een oefenveld, een grasveld met atletiekpiste en een trainingscomplex met verschillende faciliteiten (kleedkamers, fitness, douches, wellness, wasruimtes, polyvalente ruimtes, …).

 

De ingedeelde inrichtingen en activiteiten hebben betrekking op:

-     koelinstallaties, warmtepompen en een compressor;

-     het lozen van huishoudelijk afvalwater (douches, toiletten, cafetaria, restaurant, onderhoud gebouwen, …);

-     de opslag van onderhoudsproducten in kleine verpakkingen;

-     een transformator;

-     twee stookinstallaties op gas;

-     twee polyvalente zalen;

-     twee lokalen met elk twee wasmachines;

-     een jacuzzi.

 

Voor de wasmachines werd rubriek 46.1.a aangevraagd (“wasserijen … als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied”). Dit lijkt een administratieve fout aangezien het gebied niet in industriegebied gelegen is. De rubriek zal zonder voorwerp verklaard worden en rubriek 46.1.b zal toegevoegd worden.

 

De ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, § 3 van het DABM betreffende verbods- en afstandsregels.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Het advies van de ASTRID-veiligheidscommissie van Binnenlandse Zaken strikt na te leven.

3. Het advies van Water-link in samenwerking met Aquafin strikt na te leven.

4. Het advies van de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen strikt na te leven.

5. De bouwheer laat door de erkende archeoloog een nieuwe nota opmaken waarin de impact van de wadi wordt geanalyseerd. Het daaruit volgend programma van maatregelen dient als voorwaarde uitgevoerd te worden bij deze omgevingsvergunning.

6. De bouwheer meldt 2 weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be)

7. De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

8. Het project uit te voeren binnen de huidige en correcte perceelsgrenzen.

9. Ter hoogte van de bestaande inrit aan de Kerkeveldstraat de haag te vervolledigen.

10. De nieuwe inrit aan de Kerkeveldstraat aan te werken met de straat.

11. De bouwheer zal voor de werken contact opnemen met Stadsontwikkeling – dienst Structureel Onderhoud betreffende de opmaak van een plaatsbeschrijving en de herstellingen aan het openbaar domein na afloop van de bouwwerken.

12. De technische installaties op het dak onder de zuivere en groene dakvorm op te lossen.

13. Het terrein af te bakenen met groen en en eventuele terreinafsluitingen maximaal te integreren in het landschap.

14. Duidelijk te communiceren aan beide zijden (Universiteitsplein en Kerkeveldstraat) wanneer de terreinen open zijn om te voet doorgang te hebben.

15. Nieuwe bomen te voorzien van een stamomtrek van minstens 18/20.

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Er kan akte worden genomen van de meldingsplichtige ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

3.2.2°a)

het lozen van meer dan 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, wanneer het lozingspunt gelegen is in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan;

2.008 m³/jaar

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

1 x 315 kVA

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

107,95 kW

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;

150 liter

32.2.2°

schouwburgen, variététheaters, andere zalen voor sportmanifestaties dan de zalen, vermeld in punt 3°, polyvalente zalen en feestzalen met een speelruimte;

2 polyvalente zalen

32.8.1.2°

hot whirlpools, dompelbaden, plonsbaden, met inbegrip van zij die verbonden zijn aan of die behoren tot privéclubs, campings, scholen en dergelijke, voor zover ze bestaan uit een vaste constructie;

1 jacuzzi

43.1.1°b)

het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en gestookt wordt met aardgas;

500 kW

46.1°a)

wasserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied.

zonder voorwerp

46.1°b)

wasserij niet of niet geheel gelegen in industriegebied met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 tot en met 100 kW.

12 kW

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

12 april 2022

Volledig en ontvankelijk

3 juni 2022

Start 1e openbaar onderzoek

13 juni 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

12 juli 2022

Beslissing aanvaarding wijzigingsaanvraag

9 augustus 2022

Start laatste openbaar onderzoek

21 augustus 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

19 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

15 november 2022

Verslag GOA

8 november 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael en Bieke Geypens


Wijzigingsverzoeken

De aanvrager heeft één of meerdere verzoeken ingediend om zijn oorspronkelijke dossier te wijzigen.

Minstens één van die verzoeken werd aanvaard, waardoor de aanvaarde wijzigingen mee beoordeeld worden.

De aanvaarde wijzigingen zijn zodanig dat er een nieuw openbaar onderzoek werd gehouden en eventuele adviezen opnieuw werden gevraagd.

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

13 juni 2022

12 juli 2022

0

0

0

1

21 augustus 2022

19 september 2022

0

0

0

1

 

Bespreking van de bezwaren

Bezwaren uit vorige openbare onderzoeken over de aanvraag, die nog relevant zijn, worden hier ook besproken.

 

Tijdens de procedure werden twee bezwaren ingediend. Deze zijn identiek.

 

De bezwaarindieners geven aan dat ze sinds 28 december 1998 eigenaar zijn van stuk grond dat ze hebben aangekocht van stad Antwerpen. Hierdoor is er een trapsgewijze perceelsgrens ontstaan tussen de woning en het projectgebied. De bezwaarindieners vragen dat het project wordt uitgevoerd conform de huidige en correcte perceelsgrenzen.

Evaluatie: Het klopt dat er in het dossier een foutieve perceelsgrens is opgetekend. De voorziene wadi bevindt zich gedeeltelijk op het eigendom van de linkerbuur. In voorwaarde zal daarom opgenomen worden om het project uit te voeren binnen de correcte perceelsgrenzen.
Het bezwaar is gegrond.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij:

 

-     de bespreking van de ingediende bezwaren zoals geformuleerd in het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt deze beoordeling tot zijn eigen standpunt;

-     het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

 

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Het advies van de ASTRID-veiligheidscommissie van Binnenlandse Zaken strikt na te leven.

3. Het advies van Water-link in samenwerking met Aquafin strikt na te leven.

4. Het advies van de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen strikt na te leven.

5. De bouwheer laat door de erkende archeoloog een nieuwe nota opmaken waarin de impact van de wadi wordt geanalyseerd. Het daaruit volgend programma van maatregelen dient als voorwaarde uitgevoerd te worden bij deze omgevingsvergunning.

6. De bouwheer meldt 2 weken voor aanvang de start van de werken aan de stedelijke dienst Archeologie (archeologie@antwerpen.be)

7. De bouwheer laat werfcontroles toe door stadsarcheologen.

8. Het project uit te voeren binnen de huidige en correcte perceelsgrenzen.

9. Ter hoogte van de bestaande inrit aan de Kerkeveldstraat de haag te vervolledigen.

10. De nieuwe inrit aan de Kerkeveldstraat aan te werken met de straat.

11. De bouwheer zal voor de werken contact opnemen met Stadsontwikkeling – dienst Structureel Onderhoud betreffende de opmaak van een plaatsbeschrijving en de herstellingen aan het openbaar domein na afloop van de bouwwerken.

12. De technische installaties op het dak onder de zuivere en groene dakvorm op te lossen.

13. Het terrein af te bakenen met groen en en eventuele terreinafsluitingen maximaal te integreren in het landschap.

14. Duidelijk te communiceren aan beide zijden (Universiteitsplein en Kerkeveldstraat) wanneer de terreinen open zijn om te voet doorgang te hebben.

15. Nieuwe bomen te voorzien van een stamomtrek van minstens 18/20.

 

Brandweervoorwaarden
De brandweervoorwaarden met referentie BW/SVDB/2022/G.00049.WI.0019 zijn van toepassing.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

 

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

3.2.2°a)

het lozen van meer dan 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, wanneer het lozingspunt gelegen is in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan;

2.008 m³/jaar

12.2.1°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA;

1 x 315 kVA

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

107,95 kW

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter;

150 liter

32.2.2°

schouwburgen, variététheaters, andere zalen voor sportmanifestaties dan de zalen, vermeld in punt 3°, polyvalente zalen en feestzalen met een speelruimte;

2 polyvalente zalen

32.8.1.2°

hot whirlpools, dompelbaden, plonsbaden, met inbegrip van zij die verbonden zijn aan of die behoren tot privéclubs, campings, scholen en dergelijke, voor zover ze bestaan uit een vaste constructie;

1 jacuzzi

43.1.1°b)

het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en gestookt wordt met aardgas;

500 kW

46.1°b)

wasserij niet of niet geheel gelegen in industriegebied met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 tot en met 100 kW.

 12 kW

 

Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.