Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09019 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09019 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming 2022_CBS_09019 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad ontving verscheidene schriftelijke aanvragen tot aanleg van een open horecaterras.

Argumentatie

De aanvragen werden getoetst aan voornoemd politiereglement en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Juridische grond

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Regelgeving: bevoegdheid

Het politiereglement voor privatieve ingebruikname van de openbare ruimte voor open horecaterrassen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 (jaarnummer 754) en gewijzigd in zitting van 22 september 2014 (jaarnummer 710), stelt dat in toepassing van artikel 3 een toelating van de burgemeester is vereist.

Artikel 63 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester met betrekking tot de goedkeuring van de volgende open horecaterrasaanvragen:


Dossiernummer: S1/T/SZ/2022519

Aanvrager: Sabson, Grote Pieter Potstraat 12 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Grote Markt 52 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 14/06/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022545

Aanvrager: Piazza, Hendrik Conscienceplein 7 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Hendrik Conscienceplein 7 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 23/06/2022

 

Dossiernummer: S3/T/PP/2022628

Aanvrager: Kourouma, Kruishofstraat 144 te 2020 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een parkeerplaats

Locatie: Helmstraat 15 te 2140 Borgerhout

Datum ontvangst aanvraag: 30/07/2022

 

Dossiernummer: S4/T/SZ/2022435

Aanvrager: BARAQUE, Regine Beerplein 1 C208 te 2018 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras op een plein

Locatie: Leopoldplaats 5 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 18/05/2022

 

Dossiernummer: S4/T/SZ/2022536

Aanvrager: Wasbar Belgium, Borsbeeksebrug 34 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: De Keyserlei 43 (zijde De Keyserlei) te 2018 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 21/06/2022

 

Dossiernummer: S4/T/SZ/2022538

Aanvrager: Wasbar Belgium, Borsbeeksebrug 34 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras

Locatie: De Keyserlei 43 (zijde De Keyserlei) te 2018 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 21/06/2022

 

Dossiernummer: S4/T/SZ/2022539

Aanvrager: Wasbar Belgium, Borsbeeksebrug 34 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: De Keyserlei 43 (zijde Breydelstraat) te 2018 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 21/06/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022537

Aanvrager: LISTED, Leopold de Waelplaats 5 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en twee eilandterrassen

Locatie: Leopold de Waelplaats 5 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 21/06/2022

 

Dossiernummer: S3/T/2022344

Aanvrager: Voor Alles, Diepestraat 162 te 2060 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Diepestraat 162 te 2060 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 17/04/2022

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.