Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09117 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09117 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring 2022_CBS_09117 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in verschillende externe verenigingen, stichtingen en vennootschappen. In die hoedanigheid draagt zij bestuurders voor in de bestuursorganen van deze entiteiten.

Argumentatie

Overeenkomstig de statuten van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen is de raad van bestuur samengesteld uit (de vaste vertegenwoordigers van) de stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, Medzina vzw, Gasthuiszusters Antwerpen vzw en een onafhankelijke bestuurder die in gezamenlijk overleg door Medzina vzw, stad Antwerpen en OCMW Antwerpen wordt voorgedragen.
Met dit besluit draagt de stad Antwerpen een nieuw onafhankelijk bestuurder voor.

Juridische grond

Artikel 386 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college legt volgende aan de gemeenteraad voor:
De gemeenteraad beslist om mevrouw/de heer ... voor te dragen als onafhankelijk bestuurder namens stad Antwerpen in de raad van bestuur van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.