Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 10/11/2022 - 09:00 digitaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

Financiën, Aankopen en Facturatie

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Verkavelen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Externe Relaties

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Onderwijs

Sport

B-punten

Jeugd

Onderwijs

Financiën

A-punten

Stafdienst

Thesaurie

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Inspectie Financiën

A-punten

Inspectie Financiën

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Werk

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

B-punten

Sociale Interventie

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Atlas

Gemeenschapsvorming

Welzijn

B-punten

Gemeenschapsvorming

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Groen en Begraafplaatsen

Stadsreiniging

B-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

AG Energiebesparingsfonds

A-punten

AG Energiebesparingsfonds

Stadsontwikkeling

A-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

B-punten

Groen

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst