Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 02/09/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stafdienst

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

B-punten

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

Stafdienst

Innovatie en Digitalisering

B-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Vastgoed

Bouwprojecten Stad

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Onderwijs

B-punten

Sport

Stafdienst

Financiën

B-punten

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Visit Antwerpen

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Stafdienst

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Welzijn

Wonen

B-punten

Welzijn

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Markten en Foren

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Exploitatie en Facilitair Beheer

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Stadsontwikkeling

A-punten

Erfgoed

Groen

Leefmilieu

Mobiliteit

Ruimtelijke Ordening

B-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein


Publicaties

Besluitenlijst