Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_CBS_08907 - Samenwerkingsovereenkomst met AP Hogeschool Antwerpen - Sociaal-sportieve conceptontwikkeling op het Sint-Jansplein in het kader van het Community Engaged Learning semester. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08907 - Samenwerkingsovereenkomst met AP Hogeschool Antwerpen - Sociaal-sportieve conceptontwikkeling op het Sint-Jansplein in het kader van het Community Engaged Learning semester. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08907 - Samenwerkingsovereenkomst met AP Hogeschool Antwerpen - Sociaal-sportieve conceptontwikkeling op het Sint-Jansplein in het kader van het Community Engaged Learning semester. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het project ‘Zorgzaam Sint-Jansplein’ startte in maart 2022 en werkt op drie sporen: 

  • participatie van de buurt en inclusie;
  • het verbinden van informele en formele zorg;
  • intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen in een netwerk dat gericht is op leefbaarheid, preventie, gezondheidsbevordering en het verlenen van integrale zorg en ondersteuning met een focus op levenskwaliteit.

Van bij de start is AP Hogeschool - wiens hoofdcampus op een boogscheut van het plein ligt - een belangrijke partner, omdat ze inhoudelijke linken zien op al deze sporen.

Argumentatie

AP Hogeschool organiseert een Community Engaged Learning semester aan een groep internationale en nationale studenten (leerkrachten, sociaal werk). Zij zouden graag in samenwerking met de stad Antwerpen aan de slag gaan op het Sint-Jansplein om sociaal-sportieve concepten uit te werken. De studenten zullen dit in nauw overleg doen met de projectleider en pleinconnector die verantwoordelijk zijn voor het lopende project Zorgzaam Sint-Jansplein. 

De studenten hebben drie projectopdrachten:

  • het inrichten van spel- en sportactiviteiten op het Sint-Jansplein die een bijdrage leveren aan de verlevendiging van het plein en de sociale inclusie op het plein en in de buurt;
  • het mee uitwerken van het pleinevent van zaterdag 17 december 2022, met wat de studenten betreft een focus op deze spel- en sportactiviteiten;
  • het uitwerken van een toolkit waaruit begeleiders van spel- en sportactiviteiten in de toekomst kunnen putten om kinderen, jongeren en mogelijk ook andere doelgroepen te sensibiliseren omtrent het belang van een gezonde levensstijl. 

De meerwaarde voor de stad is dat de studentenopdracht sterk gelinkt is aan de opdracht van Zorgzame Buurten en Zorgzaam Sint-Jansplein: het inzetten op ‘het kleine ontmoeten’ en ‘het kleine zorgen’. Doel is dat de studenten methodieken uitwerken die verbindend werken en bovendien realiseren ze meer kleur en levendigheid op het plein.

Algemene financiële opmerkingen

Het engagement van AP Hogeschool is gratis. 

Indien het concept dat de studenten zullen bedenken materiaalkosten met zich meebrengt (bijvoorbeeld sport- en spelmateriaal, krijtverf) zullen die materialen door de stad Antwerpen worden aangekocht op het reguliere werkingsbudget 5363000000/6141/2VGS010403A00000/SUB_NR/intern/2SA030400 budgetperiode 2022. Indien er communicatie-uitgaven moeten gebeuren, zullen die verrekend worden op het communicatiebudget van Veilig en Leefbaar op 5311500000/6141/2VGS010403A00000/SUB_NR/intern/2SA030400 budgetperiode 2022. Dit voor een maximum totaalbedrag van 2.000 EUR.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst met AP Hogeschool in het kader van Community Engaged Learning – Zorgzaam Sint-Jansplein goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.