Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_CBS_08928 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaattraject EcoScholen. Uitvoering ondersteuningsreglement. Ondersteuning lopende trajecten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08928 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaattraject EcoScholen. Uitvoering ondersteuningsreglement. Ondersteuning lopende trajecten - Goedkeuring 2022_CBS_08928 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaattraject EcoScholen. Uitvoering ondersteuningsreglement. Ondersteuning lopende trajecten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 april 2022 (jaarnummer 210) keurde de gemeenteraad een aanpassing van het ondersteuningsreglement 'klimaattraject voor EcoScholen Antwerpen' goed. Scholen die schoolbreed rond klimaat willen werken, kunnen hiervoor deelnemen aan een driejarig klimaattraject met coaching en een subsidie. Zij kunnen kiezen tussen de pijlers klimaatbewust (klimaatmitigatie) en klimaatrobuust (klimaatadaptatie). Scholen kunnen uit drie ambitieniveaus kiezen: EcoMini, EcoMidi en EcoMaxi. In het aangepaste reglement verhoogt de ondersteuning van 5.000,00 EUR naar 10.000,00 EUR voor EcoMini, van 10.000,00 EUR naar 20.000,00 EUR voor EcoMidi en van 15.000,00 EUR naar 30.000,00 EUR voor EcoMaxi.  Scholen die tussen 1 september 2020 en 1 mei 2022 zijn ingestapt in een klimaattraject, hebben volgens dit reglement eveneens recht op de verhoogde ondersteuning. 

Argumentatie

 In het aangepaste ondersteuningsreglement 'klimaattraject voor EcoScholen Antwerpen' verhoogt de ondersteuning van 5.000,00 EUR naar 10.000,00 EUR voor EcoMini, van 10.000,00 EUR naar 20.000,00 EUR voor EcoMidi en van 15.000,00 EUR naar 30.000,00 EUR voor EcoMaxi.  Scholen die tussen 1 september 2020 en 1 mei 2022 zijn ingestapt in een klimaattraject, hebben volgens dit reglement eveneens recht op de verhoogde ondersteuning. 

19 scholen stapten in een klimaattraject voor 1 mei 2022 hebben dus recht op de verhoging van hun ondersteuning voor het einde van hun klimaattraject. 

SchoolAmbitieniveauExtra ondersteuningEinde trajectCollegebesluit
GVBS De VuurtorenEcoMaxi15.000,00 EUR1 september 20232020_CBS_06047
GVBS De ZevensprongEcoMidi10.000,00 EUR1 september 2023
2020_CBS_06047
Stedelijk Lyceum GroenhoutEcoMini5.000,00 EUR1 september 2023
2020_CBS_06047
GVBS IbexEcoMidi10.000,00 EUR
1 september 2023
2020_CBS_06047
NeerlandschoolEcoMaxi15.000,00 EUR
1 september 2023
2020_CBS_06047
Stedelijke basisschool Het PieterkeEcoMidi10.000,00 EUR
1 januari 20242020_CBS_10661
Stedelijke basisschool De BoomhutEcoMaxi15.000,00 EUR
1 januari 2024
2020_CBS_10661
Sint-VincentschoolEcoMidi10.000,00 EUR
1 januari 2024
2020_CBS_10661
GVBS De DamesEcoMaxi15.000,00 EUR
1 januari 2024
2020_CBS_10661
Basisschool 3HoekEcoMidi10.000,00 EUR
1 september 20242021_CBS_05076
GVBS Sint-Jozef MerksemEcoMaxi15.000,00 EUR
1 september 2024
2021_CBS_05076
GVBS Sint-Anna GoetheEcoMaxi15.000,00 EUR
1 september 2024
2021_CBS_05076
OLV Pulhof KleuterschoolEcoMaxi15.000,00 EUR
1 september 2024
2021_CBS_05076
't SpeelscholekeEcoMaxi15.000,00 EUR
1 januari 20252021_CBS_09658
Stedelijke kleuterschool De KolibrieEcoMaxi15.000,00 EUR
1 januari 2025
2021_CBS_09658
Leefschool De DageraadEcoMidi10.000,00 EUR
1 januari 2025
2021_CBS_09658
GO! Atheneum MXMEcoMaxi15.000,00 EUR
1 januari 2025
2021_CBS_09658
Stedelijk lyceum OfferandeEcoMidi10.000,00 EUR
1 januari 2025
2021_CBS_09658
Xaveriuscollege secundairEcoMaxi15.000,00 EUR
1 januari 2025
2021_CBS_09658

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Ondersteuningsreglement klimaattraject EcoScholen Antwerpen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2022 (jaarnummer 210).

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning bestaat uit verschillende delen:

  • 25% van de totale ondersteuning werd reeds uitgekeerd bij de start van het traject
  • 50% van de totale ondersteuning kunnen de scholen op factuurbasis krijgen uitgekeerd tijdens het traject
  • 25% van de totale ondersteuning wordt op het einde van het traject uitgekeerd, na een eindevaluatie. Hiervoor werden de (restbedragen op de) oude bestelbons op exploitatiekredieten geannuleerd en worden nu vervangen door nieuwe bestelbons op investeringen. 

De niet-vastgelegde exploitatiekredieten die voorzien waren op SUB_NR/INTERN/2200-2300-2400-2500/5152500000/6496800/2LMS020301PA5999/2SA020350 werden bij de vijfde aanpassing van het meerjarenplan omgezet naar investering op SUB_NR/INTERN/2200-2300-2400-2500/5152500000/664800/2LMS020201A00000/2SA020350, omdat ze initieel foutief als exploitatie in plaats van investeringen ingeschreven werden.

Het totaal uit te betalen bedrag bedraagt 480.000,00 EUR, waarvan 240.000,00 EUR reeds werd goedgekeurd in voorgaande collegebesluiten. 
Dit betekent per school:

SchoolBestelbon voorschot (25%)Nieuwe bestelbon 50% tijdens trajectVoorgaande bestelbon laatste schijf (EXPL)(25%)Nieuwe bestelbon laatste schijf (INV)(25%)Totale ondersteuningCollegebesluit
Stedelijk Lyceum Groenhout450511257045051405974505112781 450514059710.000,00 EUR2020_CBS_06047
GVBS De Vuurtoren 4505112545 4505140551 4505112786 450514055130.000,00 EUR2020_CBS_06047
GVBS De Zevensprong45051125404505140544

4505112784

450514054420.000,00 EUR2020_CBS_06047
GVBS Ibex450511255645051405394505112782 450514053920.000,00 EUR2020_CBS_06047
Neerlandschool4505112543 45051405464505112785 450514054630.000,00 EUR2020_CBS_06047
Stedelijke basisschool Het Pieterke450511823745051405994505118237450514059920.000,00 EUR2020_CBS_10661
Stedelijke basisschool De Boomhut4505119856 45051405984505119856 450514059830.000,00 EUR2020_CBS_10661
Sint-Vincentschool450511839545051405924505118395450514059220.000,00 EUR2020_CBS_10661
GVBS De Dames4505118371 45051405564505118371 450514055630.000,00 EUR2020_CBS_10661
Basisschool 3Hoek4505124903 4505140600 4505124903 4505140600 20.000,00 EUR2021_CBS_05076
GVBS Sint-Jozef Merksem4505124897 45051405914505124897 450514059130.000,00 EUR2021_CBS_05076
GVBS Sint-Anna Goethe4505124917 45051405814505124917 450514058130.000,00 EUR2021_CBS_05076
OLV Pulhof Kleuterschool450512490245051405824505124902450514058230.000,00 EUR2021_CBS_05076
't Speelscholeke450513126145051405754505131261450514057530.000,00 EUR2021_CBS_09658
Stedelijke kleuterschool De Kolibrie450513125945051405944505131259450514059430.000,00 EUR2021_CBS_09658
Leefschool De Dageraad4505131258 45051405774505131258 450514057720.000,00 EUR2021_CBS_09658
GO! Atheneum MXM4505131257 4505140602 4505131257 4505140602 30.000,00 EUR2021_CBS_09658
Stedelijk lyceum Offerande4505131260  45051405894505131260  450514058920.000,00 EUR2021_CBS_09658
Xaveriuscollege secundair4505131263 45051405744505131263 450514057430.000,00 EUR2021_CBS_09658

In welke budgetjaren de uitgaven zullen gebeuren, werd bepaald aan de hand van een bevraging bij bovenstaande scholen. GVBS De Dames gaf aan pas op het einde van het traject in uitvoering te kunnen gaan. Om deze reden wordt de totale extra ondersteuning verrekend op budgetjaar 2024. 

De laatste 18 uitbetalingen worden goedgekeurd door het college. De eerste uitbetaling valt onder de bevoegdheid van de administratief goedkeurder, waarvoor bestelbon 4505143604
werd opgemaakt.

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0203 - Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad
2LMS020301 - Omgevingskwaliteit/ Beheer publiekswerking/ Stadslab 2050

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt, in overeenstemming met de uitvoering van het aangepaste ondersteuningsreglement 'klimaattraject voor EcoScholen Antwerpen', de vastlegging en uitbetaling van de extra ondersteuning goed aan de scholen die voor 1 mei 2022 instapten: 

Schoolextra ondersteuningondersteuning overgezet naar investeringtotaal 
GVBS De Vuurtoren
15.000,00 EUR7.500,00 EUR22.500,00 EUR
GVBS De Zevensprong
10.000,00 EUR5.000,00 EUR15.000,00 EUR
GVBS Ibex10.000,00 EUR
5.000,00 EUR
15.000,00 EUR
Neerlandschool
15.000,00 EUR7.500,00 EUR22.500,00 EUR
Stedelijke basisschool Het Pieterke10.000,00 EUR5.000,00 EUR15.000,00 EUR
Stedelijke basisschool De Boomhut 
15.000,00 EUR
7.500,00 EUR
22.500,00 EUR
Sint-Vincentschool
10.000,00 EUR
5.000,00 EUR
15.000,00 EUR
GVBS De Dames
15.000,00 EUR
7.500,00 EUR
22.500,00 EUR
Basisschool 3hoek
10.000,00 EUR
5.000,00 EUR
15.000,00 EUR
GVBS Sint-Jozef Merksem
15.000,00 EUR
7.500,00 EUR
22.500,00 EUR
GVBS Sint-Anna Goethe
15.000,00 EUR
7.500,00 EUR
22.500,00 EUR
OLV Pulhof Kleuterschool
15.000,00 EUR
7.500,00 EUR
22.500,00 EUR
't Speelscholeke
15.000,00 EUR
7.500,00 EUR
22.500,00 EUR
Stedelijke kleuterschool De Kolibrie 
15.000,00 EUR
7.500,00 EUR
22.500,00 EUR
Leefschool De Dageraad
10.000,00 EUR5.000,00 EUR
15.000,00 EUR
GO! Atheneum MXM
15.000,00 EUR
7.500,00 EUR
22.500,00 EUR
Stedelijk lyceum Offerande
10.000,00 EUR
5.000,00 EUR
15.000,00 EUR
Xaveriuscollege secundair
15.000,00 EUR
7.500,00 EUR
22.500,00 EUR


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Boekingsadres

Bedrag

Bestelbon

Vrije basisschool Heilig Hart

IBEX (vanaf september 2020)

Seraphin de Grootestraat 120,

2100 Deurne

IBAN: BE67 7310 4938 4287

Fictief nummer:

NXX0002839229

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2200

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300


10.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.000,00 EUR

4505140539

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
De Zevensprong

Turnhoutsebaan 79, 2140

Borgerhout

IBAN: BE10 7765 9095 3504

Fictief nummer: NXX0017531759

 

 

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2200

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300


10.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.000,00 EUR

4505140544

Schoolbestuur Neerlandschool VZW

Mogendhedenlaan 1, 2610

Wilrijk

IBAN: BE07 3631 2994 3866

OND: NBE0416317664

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2200


budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300


15.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.500,00 EUR

4505140546

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
De Vuurtoren

Lange Kongostraat 17, 2060

Antwerpen

IBAN: BE66 0018 2675 6843

Fictief nummer:

NXX0018683584

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2200


budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300


15.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.500,00 EUR

4505140551

GVBS De Dames

Lange Nieuwstraat 74,

2000 Antwerpen

Hoofdzetel: VZW Centraal Katholiek

Schoolcomité van Antwerpen

Otto Veniusstraat 22,

2000 Antwerpen

IBAN: BE45 0014

1189 2489

Ondernemingsnummer:

0406.726.146

 budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode:  240022.500,00 EUR

4505143605

Stedelijke basisschool De Boomhut

Ramskapellestraat 43,

2600 Berchem

Hoofdzetel: Autonoom

Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Frankrijklei 71-73,

2000 Antwerpen

IBAN: BE74 09101735 1107

OND: 0824.037.071

 budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664430

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300 budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664430

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2400


 15.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.500,00 EUR

4505143606

Het Pieterke
Pieter Van Isackerlaan
1A, 2100 Deurne

Hoofdzetel: Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk

Onderwijs Antwerpen

Frankrijlei 71-73,

2000 Antwerpen

IBAN: BE27 091019957373

OND: NBE0824037071

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664430 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664430

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2400


10.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.000,00 EUR

4505143608

GVBS St Vincentschool

Leugenberg 143

2180 Ekeren

Hoofdzetel: VZW Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Noordkant

Nooitrust 4

2390 Malle

IBAN: BE58789587758279

OND: BE0-448-528-295

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300


 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2400 

10.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.000,00 EUR

4505143609

KOBA NOORDKANT VZW, GVBS SINT-JOZEF

Winkelstap 108

2170 Merksem

IBAN: BE11 7895 3741 2148

NXX0019.313.886

budgetplaats: 5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2200

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800

functiegebied:

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2400

15.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.500,00 EUR

4505140591

OLV Pulhof kleuterschool

Grotesteenweg 489

2600 Berchem

Hoofdzetel: Onze-Lieve-Vrouwinstituut vzw

Grotesteenweg 489

2600 Berchem

IBAN: BE86 4034 1255 8150

OND: 0413.776.660


budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2200

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800

functiegebied:

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2400

15.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.500,00 EUR

4505140582

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Anna college

Goethestraat 1

2050 Antwerpen

IBAN: BE29 7330 0684 1964

Fictief nummer: NXX0018061301

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800

functiegebied:

2LMS020201PA5999

subsidie :SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2400

15.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.500,00 EUR

4505143610

Basisschool 3Hoek

Kloosterstraat 39

2180 Ekeren

Hoofdzetel:

GO! Scholengroep Antwerpen

Thonetlaan 106-A

2050 Antwerpen

 

IBAN: BE91 0682 3286 3176  

OND: 0267.374.857

 

 

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664300 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664300

functiegebied:

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2400

10.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 


4505143611

Atheneum MXM

Melgesdreef 113

2170 Merksem

Hoofdzetel: GO! Scholengroep Antwerpen

Thonetlaan 106-A

2050 Antwerpen


IBAN: BE27068232862873 

OND:  NBE0267.374.857

 

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664300

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664300

functiegebied:

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2500

15.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.500,00 EUR

4505143612

GVBS Leefschool De Dageraad

Lange Altaarstraat 4  2018 Antwerpen

Hoofdzetel: VZW Centraal Katholiek Schoolcomite Van Antwerpen 

Otto Veniusstraat 22

2000 Antwerpen


IBAN: BE16 2200 0287 5074

OND: NBE0406726146

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800

functiegebied:

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2500

10.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.000,00 EUR

 

4505143613

Stedelijke Basisschool de Kolibrie

Sint - Hubertusstraat 13-15

2600 Berchem

Hoofdzetel: Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Frankrijklei 71-73

2000 Antwerpen

 IBAN: BE71 0910 1734 7669

 OND: NB0824.037.071

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie: 664430

functiegebied: 2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664430

functiegebied:

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2500

15.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.500,00 EUR

4505143614

Stedelijk Lyceum Offerande

Offerandestraat 19

2060 Antwerpen

Hoofdzetel: Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Frankrijklei 71-73

2000 Antwerpen

IBAN:  BE68091017344134

OND: BE0824.037.071

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664430 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664430

functiegebied:

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2500

10.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 


4505143619

‘t Speelscholeke VZW

Hertstraat 7

2100 Deurne

 IBAN:     BE30 7360 5808 8011

 OND: BE0423596030

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800

functiegebied:

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2500

15.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.500,00 EUR

 

 

 

 

4505143616

Xaveriuscollege

Collegelaan 36

2140 Borgerhout

Hoofdzetel: VZW Ignatiaanse Scholen Antwerpen

Frankrijklei 77

2000 Antwerpen

IBAN:     BE03 4073 0001 1184

OND: BE0641-976-979

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800 

functiegebied: 

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2300

 

budgetplaats:5152500000

budgetpositie:

664800

functiegebied:

2LMS020201PA5999

subsidie: SUB_NR

fonds: INTERN

begrotingsprogramma: 2SA020350

budgetperiode: 2500

15.000,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.500,00 EUR

4505143617