Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08825 - Politiezone Antwerpen - Bestellingen beneden 8.500,00 EUR (exclusief btw) op de buitengewone politiebegroting. Lijst opgestelde bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08825 - Politiezone Antwerpen - Bestellingen beneden 8.500,00 EUR (exclusief btw) op de buitengewone politiebegroting. Lijst opgestelde bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_08825 - Politiezone Antwerpen - Bestellingen beneden 8.500,00 EUR (exclusief btw) op de buitengewone politiebegroting. Lijst opgestelde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurt de opdrachten beneden 8.500,00 EUR (exclusief btw) op de buitengewone politiebegroting goed, na vermelding van een bondig opgestelde lijst van de bestelbonnen.

Argumentatie

De dienst aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt aan het college de hierna vermelde bestelbonnen goed te keuren: 

BestelbonnummerLeverancierOmschrijvingBedrag
4006061701
Staples Belgium bv, Ringlaan 39, 1853 Grimbergen, ondernemingsnummer 0465.406.592
Aankoop van één lamineermachine.

Dienst mobiele eenheid
83,57 EUR (inclusief 21% btw)
4006062065Falcon Tactical Solutions bvba, Industriepark Noord 11, 8730 Beernem, ondernemingsnummer 0452.529.348Aankoop van 12 blue guns (trainingswapens).

Dienst arrestatie eenheid
925,68 EUR (inclusief 21% btw)

Juridische grond

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 15 februari 1999).

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 1.009,25 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting 2022 als volgt:

  • 83,57 EUR (inclusief 21% btw) op budgetpositie 33000_74298;
  • 925,68 EUR (inclusief 21% btw) op budgetpositie 33000_74451.

Op deze budgetposities is voldoende krediet beschikbaar. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de hierna vermelde bestelbonnen goed:

Bestelbonnummer Leverancier Omschrijving Budgetpositie
4006061701
Staples Belgium bv, Ringlaan 39, 1853 Grimbergen, ondernemingsnummer 0465.406.592
Aankoop van één lamineermachine.

Dienst mobiele eenheid
33000_74298
4006062065Falcon Tactical Solutions bvba, Industriepark Noord 11, 8730 Beernem, ondernemingsnummer 0452.529.348
Aankoop van 12 blue guns (trainingswapens).

Dienst arrestatie eenheid
33000_74451

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
 
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Aankoop van één lamineermachine.

Staples Belgium bv, Ringlaan 39, 1853 Grimbergen, ondernemingsnummer 0465.406.592
83,57 EUR (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_74298
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006061701
Aankoop van 12 blue guns (trainingswapens).

Falcon Tactical Solutions bvba, Industriepark Noord 11, 8730 Beernem, ondernemingsnummer 0452.529.348
925,68 EUR (inclusief 21% btw)budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_74451
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006062065