Terug
Gepubliceerd op 10/11/2022

2022_CBS_08872 - Persconferentie - Aankondiging musical van Studio 100 op dinsdag 8 november 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08872 - Persconferentie - Aankondiging musical van Studio 100 op dinsdag 8 november 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08872 - Persconferentie - Aankondiging musical van Studio 100 op dinsdag 8 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Studio 100 wenst een persconferentie te organiseren om zijn nieuwe musical aan te kondigen. Gevraagd wordt om deze persvoorstelling te organiseren in het stadhuis op dinsdag 8 november 2022 om 10.30 uur.

Argumentatie

Ontvangsten dragen bij tot het versterken van de relaties tussen de stad en het brede middenveld.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de alcoholvrije receptie worden geraamd op 90,00 EUR (1,50 EUR x 60 personen):

  • 90,00 EUR (1,50 EUR x 60 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

In zitting van 26 augustus 2022 (jaarnummer 6996) keurde het college goed dat de looptijd van perceel 1 'koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren' van de raamovereenkomst GAC_2017_00094, gesloten met VVO Drinks BVBA, Sint-Laureisstraat 88 te 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0543.990.846, wordt verlengd voor een periode van 12 maanden.

De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de persconferentie van Studio 100 ter aankondiging van de nieuwe musical doorgaat in het stadhuis op dinsdag 8 november 2022 om 10.30 uur. 

Artikel 2

Het college keurt goed dat de burgemeester wordt afgevaardigd.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.