Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08884 - Sport. Beschikbaarheidsvergoedingen 2023 sporthallen Het Rooi 2 en Wilrijkse Plein - Vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08884 - Sport. Beschikbaarheidsvergoedingen 2023 sporthallen Het Rooi 2 en Wilrijkse Plein - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2022_CBS_08884 - Sport. Beschikbaarheidsvergoedingen 2023 sporthallen Het Rooi 2 en Wilrijkse Plein - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 juni 2012 (jaarnummer 784) keurde de gemeenteraad van Antwerpen de finale versie van de Design, Build, Finance and Maintain (DBFM) overeenkomsten goed voor de realisatie van de sporthallen Het Rooi 2 en Wilrijkse Plein.

Sport in Vlaanderen, behorend tot het consortium Democo-Denys, bezorgt per kwartaal de facturen voor de afbetaling van deze twee sporthallen.

Bestelbonnen 4005532933 en 4005532936 zijn opgemaakt voor de betaling van de beschikbaarheidsvergoeding van het vierde kwartaal 2022 en het eerste, tweede en derde kwartaal 2023, voor respectievelijk sporthal Het Rooi 2 te Berchem en sporthal Wilrijkse Plein te Antwerpen. De facturen voor het betalen van de beschikbaarheidsvergoeding van het vierde kwartaal 2023 worden pas verwacht in 2024 en zullen betaald worden met budget 2024.

Argumentatie

Dienstnota financiën 'Bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018'.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 3° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050101 - Onderhoud en toegankelijkheid sportinfrastructuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging van de kredieten en de betalingen per kwartaal  na ontvangst van facturen, voor de beschikbaarheidsvergoedingen met betrekking tot de sporthallen Het Rooi 2 en Wilrijkse Plein, voor respectievelijk 314.195,00 EUR en 331.945,00 EUR, aan NV Sport in Vlaanderen (ondernemingsnummer 0845.762.497), goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Sport in Vlaanderen 
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel

ondernemingsnummer: 0845.762.497
rekeningnummer: BE57 7310 2413 9635
beschikbaarheidsvergoeding sporthal Het Rooi 2

314.195,00 EUR budgetplaats: 5113500000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2300
4005532933

Sport in Vlaanderen
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel

ondernemingsnummer: 0845.762.497
rekeningnummer: BE57 7310 2413 9635
beschikbaarheidsvergoeding sporthal Wilrijkse Plein

331.945,00 EUR budgetplaats: 5113500000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2300
4005532936