Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08869 - Ontvangst - Alfaport /CEPA op 18 november 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08869 - Ontvangst - Alfaport /CEPA op 18 november 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08869 - Ontvangst - Alfaport /CEPA op 18 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Leden van Alfaport/CEPA plannen op 18 november 2022 een bezoek aan het gerenoveerde stadhuis en zullen aansluitend worden ontvangen om 15.00 uur.

Argumentatie

Ontvangsten dragen bij tot het versterken van de relaties tussen de stad en het brede middenveld.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de receptie worden geraamd op 112,50 EUR (4,50 EUR x 25 personen):

  • 75,00 EUR (3,00 EUR x 25 personen) schuimwijnen besteld bij Qualivino;
  • 37,50 EUR (1,50 EUR x 25 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

In zitting van 18 februari 2022 (jaarnummer 1381) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC_2021_01877, raamcontract leveren receptiewijnen en schuimwijnen goed. 

In zitting van 26 augustus 2022 (jaarnummer 6996) keurde het college goed dat de looptijd van perceel 1 'koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren' van de raamovereenkomst GAC_2017_00094, gesloten met VVO Drinks BVBA, Sint-Laureisstraat 88 te 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0543.990.846, wordt verlengd voor een periode van 12 maanden.

De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed  dat de leden van Alfaport/CEPA  op donderdag 18 november 2022 een bezoek mogen brengen aan het gerenoveerde stadhuis en aansluitend ontvangen zullen worden om 15.00 uur.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de burgemeester en de schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium worden afgevaardigd. 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.