Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08871 - Ontvangst - Seniorencommissie ACOD Antwerpen/Kempen/Mechelen naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan op 29 november 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08871 - Ontvangst - Seniorencommissie ACOD Antwerpen/Kempen/Mechelen naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan op 29 november 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08871 - Ontvangst - Seniorencommissie ACOD Antwerpen/Kempen/Mechelen naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan op 29 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De seniorencommissie ACOD Antwerpen/Kempen/Mechelen viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. Op 29 november 2022 plannen ze een bezoek aan het gerenoveerde stadhuis en aansluitend worden ze ter gelegenheid van dit jubileum ontvangen om 15.00 uur. 

Argumentatie

Ontvangsten dragen bij tot het versterken van de relaties tussen de stad en het brede middenveld.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de receptie worden geraamd op 180,00 EUR (4,50 EUR x 40 personen):

  • 120,00 EUR (3,00 EUR x 40 personen) schuimwijnen besteld bij Qualivino;
  • 60,00 EUR (1,50 EUR x 40 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks. 

In zitting van 18 februari 2022 (jaarnummer 1381) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC_2021_01877, raamcontract leveren receptiewijnen en schuimwijnen goed. 

In de zitting van 26 augustus 2022 (jaarnummer 6996) keurde het college goed dat de looptijd van perceel 1 'koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren' van de raamovereenkomst GAC_2017_00094, gesloten met VVO Drinks BVBA, Sint-Laureisstraat 88 te 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0543.990.846, wordt verlengd voor een periode van 12 maanden.

De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de seniorencommissie ACOD Antwerpen/Kempen/Mechelen ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan aansluitend aan hun bezoek aan het gerenoveerde stadhuis ontvangen wordt op dinsdag 29 november 2022 om 15.00 uur, mits deze ontvangst mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de schepen voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten, voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst wordt afgevaardigd.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.