Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08874 - 'Antwerpen Herdenkt' - Afvaardiging - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08874 - 'Antwerpen Herdenkt' - Afvaardiging - Goedkeuring 2022_CBS_08874 - 'Antwerpen Herdenkt' - Afvaardiging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 januari 2023 organiseert het Kazerne Dossin in samenwerking met het Vredescentrum een artistiek-culturele herdenkingsactiviteit naar aanleiding van de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust. Dit gebeurt in de Arenbergschouwburg Antwerpen.

Aan Frank Seberechts, projectmedewerker Namenproject 'Antwerpen Herdenkt', werd gevraagd deel te nemen aan een zetelgesprek met een vertegenwoordiger van Kazerne Dossin, over het belang van herdenken. Het nieuwe monument van de stad Antwerpen en het namenproject van Kazerne Dossin worden hierbij besproken.

Argumentatie

Gezien het belang dat de stad Antwerpen hecht aan de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is het opportuun dat Frank Seberechts hieraan deelneemt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat Frank Seberechts, projectmedewerker Namenproject 'Antwerpen Herdenkt', op 26 januari 2023 een zetelgesprek voert over het belang van herdenken, waarbij het nieuwe namenmonument van de stad Antwerpen besproken wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.