Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08864 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08864 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming 2022_CBS_08864 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad ontving verscheidene schriftelijke aanvragen tot aanleg van een open horecaterras.

Argumentatie

De aanvragen werden getoetst aan voornoemd politiereglement en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Juridische grond

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Regelgeving: bevoegdheid

Het politiereglement voor privatieve ingebruikname van de openbare ruimte voor open horecaterrassen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 (jaarnummer 754) en gewijzigd in zitting van 22 september 2014 (jaarnummer 710), stelt dat in toepassing van artikel 3 een toelating van de burgemeester is vereist.

Artikel 63 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester met betrekking tot de goedkeuring van de volgende open horecaterrasaanvragen:


Dossiernummer: S4/T/2021686

Aanvrager: Twin Invest, Frankrijklei 40 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Frankrijklei 40 (zijde Frankrijklei) te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 18/11/2021

 

Dossiernummer: S4/T/2022173

Aanvrager: El Mokkadem, Twaalfmaandenstraat 5 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Twaalfmaandenstraat 5 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 03/03/2022

 

Dossiernummer: S14/T/2022327

Aanvrager: Anteplim, Driekoningenstraat 68 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Driekoningenstraat 68 te 2600 Berchem

Datum ontvangst aanvraag: 07/04/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022380

Aanvrager: LAS TAPAS, Wapenstraat 18 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras op een parkeerplaats

Locatie: Waalsekaai 25 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 03/05/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022372

Aanvrager: Hotelo Kathedral, Handschoenmarkt 3 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Handschoenmarkt 3-5-7 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 25/04/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022520

Aanvrager: Sabson, Grote Pieter Potstraat 12 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Waalsekaai 43 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 14/06/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022695

Aanvrager: De Clippeleer, Zilverlindendreef 4 te 2950 Kapellen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Lijnwaadmarkt 4 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 16/07/2022

 

Dossiernummer: S12/T/2022608

Aanvrager: DAR EL KABIRA, Herentalsebaan 355 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Herentalsebaan 355 te 2100 Deurne

Datum ontvangst aanvraag: 18/07/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022613

Aanvrager: BASTE, Waalsekaai 38 GLV te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Waalsekaai 38 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 21/07/2022

 

Dossiernummer: S2/T/2022615

Aanvrager: Rosa, Troonplaats 1 te 2018 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras op een plein

Locatie: Troonplaats 1 te 2018 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 22/07/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022405

Aanvrager: KRUA THAI, Pelgrimstraat 13 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Oude Koornmarkt 48 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 09/05/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022407

Aanvrager: Lhundup Sangmo, Van Schoonhovenstraat 43 te 2060 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Melkmarkt 42 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 09/05/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022408

Aanvrager: Van Brussel, Molièrelaan 525 te 1050 Elsene

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Melkmarkt 40 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 09/05/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022409

Aanvrager: Bromius, Oude Koornmarkt 42 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Oude Koornmarkt 42 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 10/05/2022

 

Dossiernummer: S4/T/SZ/2022419

Aanvrager: La Rose, Anneessensstraat 33 te 2018 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Anneessensstraat 33 te 2018 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 12/05/2022

 

Dossiernummer: S8/T/SZ/2022364

Aanvrager: Veron, Velodreef 28 te 2910 Essen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras aan de voetpadrand

Locatie: Paardenmarkt 80 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 21/04/2022

 

Dossiernummer: S8/T/2022366

Aanvrager: Veron, Velodreef 28 te 2910 Essen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Paardenmarkt 80 (zijde Kleine Kauwenberg) te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 21/04/2022

 

Dossiernummer: S4/T/2022371

Aanvrager: MB Fast Food Restaurants, Koningin Astridplein 11 te 2018 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Koningin Astridplein 11 te 2018 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 25/04/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022510

Aanvrager: FUM, Handschoenmarkt 6 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Handschoenmarkt 2-6 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 13/06/2022

 

Dossiernummer: S14/T/2022458

Aanvrager: FY FOOD, Statiestraat 23 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op het voetpad

Locatie: Statiestraat 23 (zijde Baron de Catersstraat) te 2600 Berchem

Datum ontvangst aanvraag: 22/05/2022

 

Dossiernummer: S12/T/2022753

Aanvrager: SNACK DE HOEK, Te Couwelaarlei 2 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras aan de voetpadrand

Locatie: Te Couwelaarlei 2 (zijde Lakborslei) te 2100 Deurne

Datum ontvangst aanvraag: 11/10/2022

 

Dossiernummer: S8/T/SZ/2022750

Aanvrager: ANT FOOD MARKET, Godefriduskaai 30 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een plein

Locatie: Godefriduskaai 30 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 30/09/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022757

Aanvrager: MANNETSTATTER, Bosstraat 46 te 2620 Hemiksem

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Waalsekaai 40 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 08/10/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022453

Aanvrager: Koffiebar & Bed and Breakfast Charlie's, Volkstraat 66 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op het voetpad

Locatie: Volkstraat 66 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 20/05/2022

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.