Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal

 • HD 1.

  2022_CBS_08938 - MV/BH/JUR 501027 - Besluit tot intrekking uitbatingsvergunning Turnhoutsebaan 24. Klacht bij gouverneur. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 2.

  2022_CBS_08939 - Rechtsgeding. PRS2022002. Dagvaarding bij de arbeidsrechtbank - Voeren verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 3.

  2022_CBS_08940 - Omgevingsvergunning - OMV_2022034571. Pelikaanstraat 4-8 en Vestingstraat 45-47. District Antwerpen - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 4.

  2022_CBS_08941 - Omgevingsvergunning - OMV_2022075056. Vlasmarkt 6. District Antwerpen - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 5.

  2022_CBS_08942 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097237. Wolstraat 9. District Antwerpen - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 6.

  2022_CBS_08943 - Omgevingsvergunning - OMV_2022065862. Monnikenstraat 30. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Weigering

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 7.

  2022_CBS_08944 - Omgevingsvergunning - OMV_2022043801. August Van de Wielelei 170-172. District Deurne - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 8.

  2022_CBS_08945 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Interreg North Sea Region-projectvoorstel 'COPPER'. - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 9.

  2022_CBS_08946 - Bestek GAC_2021_01837 - Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Gunning - stopzetting Perceel 15a en 15b - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 10.

  2022_CBS_08947 - Bestelbons - Week 44 - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 1.

  2022_CBS_08938 - MV/BH/JUR 501027 - Besluit tot intrekking uitbatingsvergunning Turnhoutsebaan 24. Klacht bij gouverneur. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 2.

  2022_CBS_08939 - Rechtsgeding. PRS2022002. Dagvaarding bij de arbeidsrechtbank - Voeren verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 3.

  2022_CBS_08940 - Omgevingsvergunning - OMV_2022034571. Pelikaanstraat 4-8 en Vestingstraat 45-47. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 4.

  2022_CBS_08941 - Omgevingsvergunning - OMV_2022075056. Vlasmarkt 6. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 5.

  2022_CBS_08942 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097237. Wolstraat 9. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 6.

  2022_CBS_08943 - Omgevingsvergunning - OMV_2022065862. Monnikenstraat 30. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Weigering

  Goedgekeurd
 • HD 7.

  2022_CBS_08944 - Omgevingsvergunning - OMV_2022043801. August Van de Wielelei 170-172. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 8.

  2022_CBS_08945 - Fondsen. Eurodesk - Deelname Interreg North Sea Region-projectvoorstel 'COPPER'. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 9.

  2022_CBS_08946 - Bestek GAC_2021_01837 - Meerjarenopdracht voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor de groep Antwerpen - Gunning - stopzetting Perceel 15a en 15b - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 10.

  2022_CBS_08947 - Bestelbons - Week 44 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 1.

  2022_CBS_08822 - Politiezone Antwerpen - PRH2022078. Bijstand Salduz. Gerechtelijk onderzoek. Verweer. Weigering rechtshulp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBS_08823 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract FORCMS-MM-115 voor de verhuis van het archiefsysteem naar het Mastergebouw Politiezone Antwerpen. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBS_08824 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2018/325 aankoop van functiekledij voor de dienst Arrestatie-Eenheid. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBS_08825 - Politiezone Antwerpen - Bestellingen beneden 8.500,00 EUR (exclusief btw) op de buitengewone politiebegroting. Lijst opgestelde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBS_08826 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking PZA/2022/448. Opleiding inzake bestrijding van cybercriminaliteit - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBS_08827 - Politiezone Antwerpen - Dienstreis Den Haag - Global Scam Summit 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2022_CBS_08828 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. Theologie en religiewetenschappen - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBS_08829 - Politiezone Antwerpen - Dienstreis in het kader van een representatiebezoek aan Dubai - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2022_CBS_08830 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022083597. Ordamstraat 9. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBS_08831 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022117194. Nieuwe Westweg zn. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_CBS_08832 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022050322. Scheldelaan 2. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_CBS_08833 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022100855. Poldervlietweg 2. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_CBS_08834 - Omgevingsvergunning - OMV_2022127222. Duinstraat 7, 9, 15, 21. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_CBS_08835 - Omgevingsvergunning - OMV_2022085160. Noorderlaan 93. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBS_08836 - Omgevingsvergunning - OMV_2022030492. Planetariumlaan 21B-23, Boomsesteenweg 943-947. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_CBS_08837 - Omgevingsvergunning - OMV_2022060009. Terbekehofdreef 25-29. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBS_08838 - Omgevingsvergunning - OMV_2022030030. Universiteitsplein 5. District Wilrijk - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 18.

  2022_CBS_08839 - Retributiereglement - Afleveren stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_CBS_08840 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2021107696. Blauwe Weg 8. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_CBS_08841 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022099360. Noorderlaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBS_08842 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022096756. Polderdijkweg zonder nummer, Vrieskaai zonder nummer, Scheldelaan 420, Scheldelaan 600, jaagpad aan Zoutedijk. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBS_08843 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022115332. Scheldelaan 10. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_CBS_08844 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022106065. Scheldelaan 460. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_CBS_08845 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093198. Congresstraat 26/8. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_CBS_08846 - Omgevingsvergunning - OMV_2022035191. Leo J. Crynlaan, Neel Dofflaan, Hugues C. Pernathstraat en Mariette Druartstraat. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBS_08847 - Omgevingsvergunning - OMV_2022114805. Mechelsesteenweg 80. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_CBS_08848 - Omgevingsvergunning - OMV_2022050985. Van Kerckhovenstraat 73-75. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBS_08849 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111725. Klokstraat 12-12B. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_CBS_08850 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099946. Theophiel Roucourtstraat 40. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBS_08851 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115532. Bosstraat ZN. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Weigering

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_CBS_08852 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111101. Alfons Schneiderlaan 138. District Deurne - Weigering

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_CBS_08853 - Omgevingsvergunning - OMV_2022117150. Boterlaarbaan 413. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBS_08854 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115738. Lakborslei 433. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_CBS_08855 - Omgevingsvergunning - OMV_2022116521. Cornelius Broeckxstraat 17. District Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_CBS_08856 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092560. Daalblok ZN. District Wilrijk - Weigering

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_CBS_08857 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107954. Gallaitlaan 119. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_CBS_08514 - Omgevingsvergunning - OMV_2022042967. Heistraat 321. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2022_CBS_08858 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097227. Kartuizerstraat 14. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_CBS_08859 - Omgevingsvergunning - OMV_2022071673. Pastoor Schattenstraat 2. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2022_CBS_08860 - Omgevingsvergunning - OMV_2022101986. Ridderveld 11. District Wilrijk - Weigering

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_CBS_08861 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095628. Sint-Bavostraat 133. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_CBS_08862 - Toelating muziekactiviteit - Scouts Bunt Ekeren, Leugenberg 179-193, 2180 Ekeren (Antwerpen). Dossiernummer MUZA2022/096/PV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 43.

  2022_CBS_08863 - District Berchem. Boomgaardstraat 252 - 2021185 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 44.

  2022_CBS_08864 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 45.

  2022_CBS_08865 - Uitstallingen - Lijst toelatingen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 46.

  2022_CBS_08866 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 44 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 47.

  2022_CBS_08867 - Gemeenteraad - Zitting 28 november 2022. Ontwerpdagorde - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 48.

  2022_CBS_08868 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 44 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 49.

  2022_CBS_08869 - Ontvangst - Alfaport /CEPA op 18 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 50.

  2022_CBS_08870 - Ontvangst - Kunstenaarskoppel Frank-Ivo Van Damme en Joke van den Brandt ter gelegenheid van hun respectievelijk 90ste en 85ste verjaardag op woensdag 16 november 2022  - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 51.

  2022_CBS_08871 - Ontvangst - Seniorencommissie ACOD Antwerpen/Kempen/Mechelen naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan op 29 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2022_CBS_08872 - Persconferentie - Aankondiging musical van Studio 100 op dinsdag 8 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2022_CBS_08873 - Verhuur zalen stadhuis - Werelderfgoed Capacity Building netwerkevent en diner. 8 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 54.

  2022_CBS_08874 - 'Antwerpen Herdenkt' - Afvaardiging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 55.

  2022_CBS_08875 - Nieuw lidmaatschap. Personeel & Organisatie - Voor Interne Bedrijfsartsen (VVIB) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 56.

  2022_CBS_08876 - Groepsarchitectuur. Verzelfstandiging. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - Kapitaalinbreng en wijziging statuten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 57.

  2022_CBS_08877 - Parkeerretributies - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen. Week 44 van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 58.

  2022_CBS_08878 - Onderwijs. Capaciteit - Ondersteuning voor procesregie op complexe bouwprojecten. Open oproep procesregisseurs - Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 59.

  2022_CBS_08879 - Ondersteuning. Sport. Hurray Distribution BV - Organisatie en logistieke ondersteuning. Vastlegging nominatief krediet 2022 Antwerp Skate Contest. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 60.

  2022_CBS_08880 - Cultuur. Correctiebestelling - Uitwerken opstart marketingstrategie festival - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 61.

  2022_CBS_08881 - Cultuur. Deelname jury Ultimas 2022 - Aanstelling jurylid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 62.

  2022_CBS_08882 - Ondersteuningsproduct. Kwaliteitsvolle kinderopvang bij private spelers - Kinderopvangtoelage. Meerdere organisatoren. Toekenning en uitbetaling - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 63.

  2022_CBS_08883 - Ondersteuning. Onderwijs - Ondersteuning niet gerealiseerde parkeerplaatsen. Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool VZW. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 64.

  2022_CBS_08884 - Sport. Beschikbaarheidsvergoedingen 2023 sporthallen Het Rooi 2 en Wilrijkse Plein - Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 65.

  2022_CBS_08715 - Gemeentelijke fiscaliteit - Nieuw belastingreglement op woningen zonder inschrijving. Aanpassing belastingreglementen 2023-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 66.

  2022_CBS_08885 - Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 6 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 67.

  2022_CBS_08886 - Fiscaliteit - Uitvoerbaarverklaring van belastingkohieren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 68.

  2022_CBS_08887 - Bestek GAC_2017_00085 - Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract) - Perceel 1 - Wijziging van deelopdracht en correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 69.

  2022_CBS_08888 - Bestek GAC_2021_01910. Raamovereenkomst voor het leveren van belijningsverf en marmerpoeder - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 70.

  2022_CBS_08889 - Bestek GAC_2022_02123. Raamovereenkomst voor het leveren van collecties boeken voor de openbare bibliotheek - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 71.

  2022_CBS_08890 - Bestek GAC_2022_02161. Ontwerp en projectopvolging scenografie Rubensbelevingscentrum 2024-2027 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 72.

  2022_CBS_08891 - Bestek GAC_2022_02475 - Concessie beheer propaangas op het Woonwagenterrein in Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 73.

  2022_CBS_08892 - GAC_2022_02494 - Aankoop kantoormeubelen vergaderzaal Stadhuis - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB en gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 74.

  2022_CBS_08893 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 75.

  2022_CBS_08894 - Concessie GAC_2019_00921 Experience Antwerp - Wijziging concessie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 76.

  2022_CBS_08895 - Werk - Vlaamse Veerkracht - Subsidieoproep 'transitiepunten' - indienen projectvoorstel 'Werk naar werk transities in stad Antwerpen' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 77.

  2022_CBS_08896 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement renovatietoelage voor Antwerpse handelspanden. Markgravelei 15, 2018 Antwerpen. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 78.

  2022_CBS_08897 - Loketwerking - Adresaanpassing van ambtswege - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 79.

  2022_CBS_08898 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Onderzoek over zes maanden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 80.

  2022_CBS_08899 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 81.

  2022_CBS_08900 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Nieuwe bewoners - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 82.

  2022_CBS_08901 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Uithuiszetting gerechtsdeurwaarder - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 83.

  2022_CBS_08902 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Zichtbare leegstand - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 84.

  2022_CBS_08903 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Ferdinand Coosemansstraat 131/201 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 85.

  2022_CBS_08904 - Loketwerking - Niet verstrekken van adres - Aanvraag inwoner - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 86.

  2022_CBS_08905 - Correctiebestelling - Contentmigratie website Visit - vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 87.

  2022_CBS_08906 - Sociale Interventie - Fondsen. Subsidiewerving. Verlenging project 'Vrijwillige terugkeer stad Antwerpen' 2023. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 88.

  2022_CBS_08907 - Samenwerkingsovereenkomst met AP Hogeschool Antwerpen - Sociaal-sportieve conceptontwikkeling op het Sint-Jansplein in het kader van het Community Engaged Learning semester. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 89.

  2022_CBS_07806 - Sociale Impactmeting - Niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 90.

  2022_CBS_08908 - Ondersteuningsproduct - Woonstad - Tussentijdse schuldvordering subsidie aan OVAM in kader van project asbestafbouw. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 91.

  2022_CBS_08909 - Grafconcessies 2022 - Inleiding verwaarlozingsprocedure. Begraafplaatsen sector Zuid. Kennisneming - Intrekking

  Verdaagd
 • 92.

  2022_CBS_08910 - Aanbieden huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval - Retributiereglement. Aanpassing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 93.

  2022_CBS_08784 - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Calamiteiten organisatieplan 2022-2023 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 94.

  2022_CBS_08911 - Grafconcessies 2022 - Aanvragen. Begraafplaatsen sector Noord - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 95.

  2022_CBS_08912 - Grafconcessies 2022 - Aanvragen. Begraafplaatsen sector Zuid - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 96.

  2022_CBS_08913 - Grafconcessies 2022 - Aanvraag bruikleen grafmonument. Begraafplaatsen sector Zuid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 97.

  2022_CBS_08914 - Grafconcessies 2022 - Aanvraag bruikleen grafmonument. Begraafplaatsen sector Noord - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 98.

  2022_CBS_08915 - Grafconcessies 2022 - Aanvraag hernieuwing. Begraafplaatsen sector Noord - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 99.

  2022_CBS_08916 - Grafconcessies 2022 - Aanvraag hernieuwing. Begraafplaatsen sector Zuid - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 100.

  2022_CBS_08917 - Grafconcessies 2022 - Aanvraag peterschap grafmonumenten. Begraafplaatsen sector Noord - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 101.

  2022_CBS_08918 - Grafconcessies 2022 - Aanvraag stopzetting. Begraafplaatsen sector Zuid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 102.

  2022_CBS_08919 - Grafconcessies 2022 - Aanvraag stopzetting. Begraafplaatsen sector Noord - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 103.

  2022_CBS_08920 - Grafconcessies 2022 - Beëindiging van recht op concessie na verwaarlozingsprocedure. Begraafplaatsen sector Zuid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 104.

  2022_CBS_08921 - Grafconcessies 2022 - Begraafplaats Ekeren. Aanvraag concessie militair ereperk - Bekrachtiging

  Verdaagd
 • 105.

  2022_CBS_08922 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Antwerp Urban Trail (stadsloop). 20 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 106.

  2022_CBS_08923 - District Antwerpen. Argentiniëlaan - Ekersesteenweg. Wegeniswerken. Opdracht SWOU11545C - Eindafrekening. Correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 107.

  2022_CBS_08924 - District Antwerpen. Kammenstraat - Autovrij en flankerende maatregelen eindejaarsperiode - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 108.

  2022_CBS_08925 - Districten Deurne, Berchem en Borgerhout. Quick Respons verkeersveiligheid - Vosstraat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 109.

  2022_CBS_08926 - Retributiereglement op de tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken - Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 110.

  2022_CBS_08927 - Retributiereglement op de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie - Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 111.

  2022_CBS_08928 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaattraject EcoScholen. Uitvoering ondersteuningsreglement. Ondersteuning lopende trajecten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 112.

  2022_CBS_08929 - District Antwerpen. Cardiffstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 113.

  2022_CBS_08930 - District Berchem. Koninklijkelaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 114.

  2022_CBS_08931 - District Berchem. Pretoriastraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 115.

  2022_CBS_08932 - District Berchem. Tramplein - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 116.

  2022_CBS_08933 - District Berchem. Uitbreidingstraat (deels gewest) - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 117.

  2022_CBS_08934 - District Berchem. Wapenstilstandlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 118.

  2022_CBS_08935 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Bestuurderspas - Weigering

  Goedgekeurd
 • 119.

  2022_CBS_08936 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 120.

  2022_CBS_08937 - District Merksem. Molenlei (fase 1). Fietsstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12540B - Goedkeuring

  Goedgekeurd