Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09342 - Gemeenteraad - Zitting 28 november 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09342 - Gemeenteraad - Zitting 28 november 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming 2022_CBS_09342 - Gemeenteraad - Zitting 28 november 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 augustus 2021 (jaarnummer 6838) een planning goed voor de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en nam kennis van de planning van de raadscommissies en gemeenteraden voor het jaar 2022.

Argumentatie

Dit ontwerpbesluit wordt steeds geagendeerd in de weken na de effectieve vaststelling van de dagorde, en voorafgaand aan de raadszitting zelf. Op deze manier is het college steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de zitting van de gemeenteraad.

Juridische grond

Volgens artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur beslist de voorzitter van de gemeenteraad tot bijeenroeping van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda van de vergadering op.
De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de bijeenroeping van de gemeenteraad van maandag 28 november 2022 om 19.30 uur en bespreekt de vastgestelde dagorde.

Artikel 2

Het college neemt kennis dat volgende interpellaties geagendeerd staan op de gemeenteraad van 28 november 2022:

Jaarnummer

Ingediend door

Onderwerp

Antwoord namens CBS

 2022_IP_00237

Peter Mertens, Lise Vandecasteele

Ontslag stadsdichters 

schepen Ait Daoud 

2022_IP_00242Mie Branders, Peter Mertens, Lise VandecasteeleAntwerpse houding en toepassing van nieuwe rechtspositieregeling en ontslagregeling voor statutaire ambtenarenschepen Ait Daoud
2022_IP_00243Karen Maes, Yasmia SettaHoofddoekenverbod in het stedelijk onderwijsschepen Beels en schepen Bachar
2022_IP_00244Imade AnnouriUitspraak Lantis ivm nood aan meer middelen voor Antwerpse VVR en modal shiftschepen Kennis
2022_IP_00245Ilse van DienderenAROP Site: vergunning vernietigd, wat nu? graag een invulling van de buurtnodenschepen De Ridder
2022_MOT_00095Karen Maes, Yasmia SettaAfschaffing verbod op levensbeschouwelijke tekens in het stedelijk onderwijsschepen Beels
2022_IP_00246Anke Van dermeerschHoofdoekenverbod in het stedelijk onderwijsschepen Beels
2022_IP_00248Ilse van Dienderen, Joris GiebensMetamorfose Boerentoren - wat denkt het college ervan? hoe wordt de Antwerpenaar betrokken?schepen De Ridder

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Dagorde.pdf