Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09367 - Sport. Stedelijke sportaccommodaties. Zwembaden, sporthallen, openluchtterreinen - Openingstijden feestdagen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09367 - Sport. Stedelijke sportaccommodaties. Zwembaden, sporthallen, openluchtterreinen - Openingstijden feestdagen - Goedkeuring 2022_CBS_09367 - Sport. Stedelijke sportaccommodaties. Zwembaden, sporthallen, openluchtterreinen - Openingstijden feestdagen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Naar aanleiding van de vastgestelde vakantie-, feest- en brugdagen in 2023 stelt de dienst Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport en Recreatie voor om de openingstijden van de stedelijke sportaccommodaties op de wettelijke en de plaatselijke feestdagen in 2023 en op 1 januari 2024 te regelen als volgt:

Zwembaden met uitzondering van het openluchtzwembad De Molen en zwemvijver Boekenberg
maandag 2 januari 2023
2de nieuwjaarsdag
open
zondag 9 april 2023
Pasen
gesloten
maandag 10 april 2023 Paasmaandag open
maandag 1 mei 2023 Feest van de arbeid gesloten
donderdag 18 mei 2023 Onze-Lieve-Heer Hemelvaart gesloten
zondag 28 mei 2023 Pinksteren gesloten
maandag 29 mei 2023 Pinkstermaandag open
dinsdag 11 juli 2023 Feest van de Vlaamse Gemeenschap open
vrijdag 21 juli 2023 Nationale Feestdag gesloten
dinsdag 15 augustus 2023 Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart gesloten
woensdag 1 november 2023 Allerheiligen gesloten
zaterdag 11 november 2023 Wapenstilstand gesloten
zondag 24 december 2023 Kerstavond open tot 15.00 uur
maandag 25 december 2023 Kerstmis gesloten
dinsdag 26 december 2023 2de kerstdag open
zondag 31 december 2023
Oudjaar
open tot 15.00 uur
maandag 1 januari 2024
Nieuwjaar
gesloten

 

Sporthallen en openluchtterreinen 

maandag 2 januari 2023
2de nieuwjaarsdag gesloten
zondag 9 april 2023
Pasen gesloten
maandag 10 april 2023
Paasmaandag gesloten
maandag 1 mei 2023
Feest van arbeid gesloten
donderdag 18 mei 2023
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart gesloten
zondag 28 mei 2023
Pinksteren gesloten
maandag 29 mei 2023
Pinkstermaandag gesloten
dinsdag 11 juli 2023
Feest van de Vlaamse Gemeenschap gesloten
vrijdag 21 juli 2023
Nationale Feestdag gesloten
dinsdag 15 augustus 2023
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart gesloten
woensdag 1 november 2023
Allerheiligen gesloten
zaterdag 11 november 2023
Wapenstilstand gesloten
zondag 24 december 2023
Kerstavond open tot 15.00 uur
maandag 25 december 2023
Kerstmis gesloten
dinsdag 26 december 2023
2de kerstdag gesloten
zondag 31 december 2023
Oudjaar

open tot 15.00 uur

maandag 1 januari 2024
Nieuwjaar

gesloten

Argumentatie

De clubs en scholen zijn niet actief op wettelijke feestdagen. Omwille van efficiëntieredenen worden de sportaccommodaties daarom gesloten voor alle gebruikers.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050101 - Onderhoud en toegankelijkheid sportinfrastructuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de openingstijden van de stedelijke sportaccommodaties op feestdagen 2023 en op 1 januari 2024 worden vastgesteld als volgt:

Zwembaden met uitzondering van het openluchtzwembad De Molen en zwemvijver Boekenberg
maandag 2 januari 2023
2de nieuwjaarsdag
open
zondag 9 april 2023
Pasen
gesloten
maandag 10 april 2023 Paasmaandag open
maandag 1 mei 2023 Feest van de arbeid gesloten
donderdag 18 mei 2023 Onze-Lieve-Heer Hemelvaart gesloten
zondag 28 mei 2023 Pinksteren gesloten
maandag 29 mei 2023 Pinkstermaandag open
dinsdag 11 juli 2023 Feest van de Vlaamse Gemeenschap open
vrijdag 21 juli 2023 Nationale Feestdag gesloten
dinsdag 15 augustus 2023 Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart gesloten
woensdag 1 november 2023 Allerheiligen gesloten
zaterdag 11 november 2023 Wapenstilstand gesloten
zondag 24 december 2023 Kerstavond open tot 15.00 uur
maandag 25 december 2023 Kerstmis gesloten
dinsdag 26 december 2023 2de kerstdag open
zondag 31 december 2023
Oudjaar
open tot 15.00 uur
maandag 1 januari 2024
Nieuwjaar
gesloten

 

Sporthallen en openluchtterreinen 

maandag 2 januari 2023
2de nieuwjaarsdag gesloten
zondag 9 april 2023
Pasen gesloten
maandag 10 april 2023
Paasmaandag gesloten
maandag 1 mei 2023
Feest van arbeid gesloten
donderdag 18 mei 2023
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart gesloten
zondag 28 mei 2023
Pinksteren gesloten
maandag 29 mei 2023
Pinkstermaandag gesloten
dinsdag 11 juli 2023
Feest van de Vlaamse Gemeenschap gesloten
vrijdag 21 juli 2023
Nationale Feestdag gesloten
dinsdag 15 augustus 2023
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart gesloten
woensdag 1 november 2023
Allerheiligen gesloten
zaterdag 11 november 2023
Wapenstilstand gesloten
zondag 24 december 2023
Kerstavond open tot 15.00 uur
maandag 25 december 2023
Kerstmis gesloten
dinsdag 26 december 2023
2de kerstdag gesloten
zondag 31 december 2023
Oudjaar

open tot 15.00 uur

maandag 1 januari 2024
Nieuwjaar

gesloten

Artikel 2

Het college keurt goed dat de bevolking wordt geïnformeerd via de pers en alle andere mogelijke communicatiekanalen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.