Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09386 - Ondersteuning - Economie en industrie. Reglement open marktplaats. Selectie evenement en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09386 - Ondersteuning - Economie en industrie. Reglement open marktplaats. Selectie evenement en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_09386 - Ondersteuning - Economie en industrie. Reglement open marktplaats. Selectie evenement en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 12 februari 2021 (jaarnummer 1180) keurde het college de aanpassingen aan de beleidsdoelstelling Economie en industrie (2LWS04) goed.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 566) keurde de gemeenteraad de aanpassing van het reglement open marktplaats goed.

Argumentatie

Het college keurde op 12 februari 2021 (jaarnummer 1180) de aanpassingen aan de beleidsdoelstelling economie en industrie (2LWS04) goed. De stadsdienst Ondernemen en Stadsmarketing/Business en Innovatie heeft, binnen deze nieuwe beleidsdoelstellingen, drie reglementen opgesteld om de Antwerpse bedrijven te helpen groeien. 

Met het reglement open marktplaats wil de stad Antwerpen financiële ondersteuning geven aan evenementen die zich richten op kapitaal, talent en business netwerken. Via gerichte matchmaking met of tussen bedrijven worden de bedrijven ondersteund in hun groei. De geselecteerde evenementen zetten de stad Antwerpen ook op de kaart als innovatieve stad met een dynamisch ecosysteem waar het aantrekkelijk is om te ondernemen en te investeren. 

1. De oproep en de beoordeling

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 566) de aanpassingen aan het reglement ‘Open marktplaats’, met ingangsdatum 26 september 2022, goed. De oproep staat doorlopend open. De oproep werd gelanceerd via www.ondernemeninantwerpen.be. 

De dossiers werden beoordeeld door twee medewerkers van team ondernemen. De gehanteerde beoordelingscriteria zijn:

1.1. Bijdrage van evenement aan:
• imago/reputatie van de stad Antwerpen als aantrekkelijke stad om te ondernemen en investeren;
• zichtbaarheid, groei en/of internationalisering voor Antwerpse ondernemers.

1.2. Link in het evenement naar:
• talent, kapitaal en business netwerk gericht op innovatieve samenwerkingen en concrete business development als belangrijke randvoorwaarden voor de groei van een bedrijf;
• samenwerking met partners in het Antwerpse ecosysteem;
• de één-op-één matchmaking met of tussen bedrijven.

1.3. Andere criteria:
• doelgroep deelnemers (aantal, internationaal karakter, relevantie deelnemers);
• inhoud evenement (relevantie, uniciteit);
• ervaring, track record, referenties organisator;
• PR-waarde voor de stad Antwerpen ((social) media-aandacht);
• return voor de stad Antwerpen vanuit de organisator (visibiliteit van de stad Antwerpen, deelname Antwerpse ondernemers,...);
• haalbaarheid (plan van aanpak,...). 

Op basis van de beoordelingscriteria werd het volgende dossier gejureerd:

Naam projectNaam indienerThema ScoreAangevraagd bedragToegekend bedrag 
LOOP IMPACTCongé NVBusiness netwerk71,67%20.000,00 EUR
20.000,00 EUR


 2. Beknopte beschrijving van het ontvankelijke, weerhouden evenement:

LOOP IMPACT is een nieuw merk dat vanuit Plein Publiek op de Blue Gate Antwerp site ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit de stad Antwerpen en omstreken met duurzame ambities bij elkaar brengt. In 2023 worden er in totaal vier events georganiseerd, telkens met een ander centraal thema (groene leningen, duurzaam voedsel,…). Tijdens de events staat enerzijds het gesprek rond duurzaam en circulair ondernemen centraal, en anderzijds wordt er sterk ingezet op het connecteren van mensen via één-op-één matchmaking en netwerking. Bestaande, maar ook nieuwe concepten en technologieën, ervaringen en kennis in duurzaamheid worden bij elkaar gebracht om ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers samen te kunnen doen groeien en elkaar en anderen te inspireren teneinde (inter)nationale complementariteit na te streven. 

Met LOOP IMPACT worden de Blue Gate Antwerp site en de stad Antwerpen verder naar voren geschoven als dé plaats voor duurzame ondernemers. Toekomstgericht ondernemen wordt (inter)nationaal in de kijker gezet om (nog meer) bekendheid op te bouwen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen. 

In afwijking van de in het reglement opgenomen termijnen voor uitbetaling (Artikel 11) wordt 70% van de ondersteuning, na goedkeuring van de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning door het college, pas ten vroegste begin januari 2023 uitbetaald.

De nodige middelen zijn voorzien op 5318500000 / 6496600 / 2LWS040107A00000 / 2300, nominatief toegewezen aan het reglement ‘Ontwikkelingsprojecten KMO’, en zullen middels de zesde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 nominatief toegewezen worden aan het reglement ‘Open marktplaats’, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS04 - Economie en industrie
2LWS0401 - Ondernemen
2LWS040107 - Ondersteuning voor ondernemers

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het geselecteerde evenement met de bijbehorende ondersteuning in het kader van de oproep binnen het reglement 'open marktplaats', goed.

Dit project is:

  • LOOP IMPACT (20.000,00 EUR) - Congé NV, Zonnestroomstraat 2A, 2020 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0883.297.539

Artikel 2

Het college keurt goed om in afwijking van de in het reglement ‘Open Marktplaats’ opgenomen termijnen voor uitbetaling, na goedkeuring van de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning door het college van burgemeester en schepenen, 70% van de ondersteuning ten vroegste begin januari 2023 uit te betalen.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ondersteuning aan:

Congé NV

Zonnestroomstraat 2A

2020 Antwerpen

OND: BE0883.297.539

IBAN: BE18.7360.2135.9565 

20.000,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2LWS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060590
budgetperiode: 2300
4505145108

Bijlagen

  • 20221021_Toekenningsverslagopenmarktplaats.pdf