Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09362 - Ondersteuningsproduct - Reglement 'Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'. Vrije lagere basisschool voor buitengewoon onderwijs Parcival. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09362 - Ondersteuningsproduct - Reglement 'Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'. Vrije lagere basisschool voor buitengewoon onderwijs Parcival. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_09362 - Ondersteuningsproduct - Reglement 'Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'. Vrije lagere basisschool voor buitengewoon onderwijs Parcival. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

De gemeenteraad keurde op 29 juni 2020 (jaarnummer 384) het toelagereglement voor projecten ‘Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen' goed.

De bedrijfsdirecteur Talentontwikkeling en Vrijteijdsbeleving keurde op 28 oktober 2021 (jaarnummer 81) de uitbetaling voor een eerste projectjaar goed.

De vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Parcivalschool diende een verlengingsaanvraag voor een tweede projectjaar in voor ondersteuning op basis van het reglement 'Sterke leeromgevingen voor sterke leerlingen'. 

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van de vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Parcivalschool voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

De jur adviseert:
Ondanks een moeilijk jaar heeft de school in haar eerste projectjaar reeds heel wat verwezenlijkt. De school stelde zich weerbaar op en dankzij haar doelgerichtheid hadden verschillende acties al impact op de klasvloer. De evaluatie van het afgelopen projectjaar geeft inzicht in de mate waarin vooropgestelde doelstellingen werden bereikt, en op welke logische samenhangende manier de school hier het komende jaar mee aan de slag wil in het kader van haar doelstellingen op lange termijn. De commissie onderschrijft ook de holistische kijk die de school hanteert op taal en lezen. Ze wil elk kind op zijn niveau stimuleren. Voor de kinderen die toe zijn aan lezen, wordt er bewust ingezet op de correlatie tussen leesplezier, leesmotivatie en technisch lezen. Voor de kinderen die op niet-verbale wijze in communicatie gaan, wordt er gezocht naar wetenschappelijk onderbouwde strategieën om hun taalontwikkeling te stimuleren.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle en de aanwending van sommige toelagen.

Het algemeen reglement op de toelagen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.


Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de toekenning en uitbetaling van de ondersteuning van 12.500,00 euro aan vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Parcivalschool (ondernemingsnummer 0408.399.692) goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Parcivalschool

Lamornièrestraat 77
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0408.399.692
IBAN: BE53 0012 0677 2653
7.500,00 EURbudgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060814
budgetperiode: 22004505145573 
vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Parcivalschool

Lamornièrestraat 77
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0408.399.692
IBAN: BE53 0012 0677 2653
5.000,00 EURbudgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS020101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060814
budgetperiode: 2300
4505145574