Terug
Gepubliceerd op 30/11/2022

2022_CBS_09410 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Wiegwijs vzw en VIVA-SVV vzw - Aanpassing afsprakennotas - Indexering Wiegwijs vzw en indexering en naamswijziging VIVA-SVV vzw - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09410 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Wiegwijs vzw en VIVA-SVV vzw - Aanpassing afsprakennotas - Indexering Wiegwijs vzw en indexering en naamswijziging VIVA-SVV vzw - Goedkeuring 2022_CBS_09410 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Wiegwijs vzw en VIVA-SVV vzw - Aanpassing afsprakennotas - Indexering Wiegwijs vzw en indexering en naamswijziging VIVA-SVV vzw - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college bekrachtigde op 10 november 2021 (jaarnummer 9051) de afsprakennota voor het project 'Taalbubbels+ en bruggen naar de kinderopvang in Huis van het Kind Antwerpen-Noord Pothoek' met een looptijd van 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2024 met Wiegwijs vzw, Haachtsesteenweg 579 bus 40 te 1031 Brussel met ondernemingsnummer 0455553768; voor een totaal bedrag van 150.000,00 EUR, waarvan 29.315,06 EUR in 2021, 50.000,00 EUR in 2022, 50.000 EUR in 2023 en 20.684,94 EUR in 2024 (aandeel van 2024 onder voorbehoud van nominatieve toekenning door de gemeenteraad).

Het college bekrachtigde op 19 november 2021 (jaarnummer 9221) de afsprakennota voor het project 'Babbeldoe en bruggen naar kindervang in Huis van het Kind Deurne-Zuid' met een looptijd van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2024 met VIVA SVV vzw, Sint Jansstraat 32 te 1000 Brussel met ondernemingsnummer BE0412830713 voor een totaal bedrag van 150.000,00 EUR, waarvan 29.315,06 EUR in 2021, 50.000,00 EUR in 2022, 50.000 EUR in 2023 en 20.684,94 EUR in 2024. Het aandeel van 2024 is onder voorbehoud van nominatieve toekenning door de gemeenteraad.  

Op 28 februari 2022 wijzigde VIVA-SVV vzw haar naam in 'Rebelle' vzw.

Argumentatie

De stad ontvangt voor het project een subsidie van het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid.  Bij elke indexatie van de inkomende subsidie zal hetzelfde bedrag worden doorgegeven aan Wiegwijs en VIVA-SVV vzw. In de aangepaste afsprakennota met Wiegwijs vzw en met VIVA-SVV vzw, nu Rebelle vzw, wordt het principe rond de indexering goedgekeurd.


Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbesluit, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Algemene financiële opmerkingen

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan zal een eventuele indexatie van de subsidie door Agentschap Opgroeien bijkomend voorzien worden in de nominatieve lijst op naam van de betrokken begunstigde. Na goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan zal vervolgens een bestelbon worden opgemaakt voor het bedrag van de indexatie en goedgekeurd worden door de administratief goedkeurder.


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aangepaste afsprakennota met Rebelle vzw, Sint Jansstraat 32 te 1000 Brussel met ondernemingsnummer BE0412830713  goed.

Artikel 2

Het college keurt de aangepaste afsprakennota met Wiegwijs vzw, Haachtsesteenweg 579 bus 40, 1030 Schaarbeek, met ondernemingsnummer BE0455553768 goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.