Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09411 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Reglement buurtsecretariaten - Aansluiting nieuwe leden 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09411 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Reglement buurtsecretariaten - Aansluiting nieuwe leden 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09411 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Reglement buurtsecretariaten - Aansluiting nieuwe leden 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 december 2021 (jaarnummer 753) keurde de gemeenteraad het stedelijk reglement buurtsecretariaten goed met daarin de wederzijdse verplichtingen van de gebruikers van de buurtsecretariaten en de stad Antwerpen.

Onderstaande vereniging diende een aanvraag lidmaatschap in conform het reglement.  

1Zaaflit- vzw


Argumentatie

De aanvraag voldoet aan de criteria uit het stedelijk reglement van de buurtsecretariaten. Hierdoor komt de vereniging in aanmerking voor lidmaatschap.  

Het lidmaatschap geldt tot en met 31 augustus 2024.

Juridische grond

Het reglement op de buurtsecretariaten, zoals beslist op de gemeenteraad van 20 december 2021 (jaarnummer 753).

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het reglement op de buurtsecretariaten, zoals beslist op de gemeenteraad van 20 december 2021 (jaarnummer 753), bepaalt dat het college over de goedkeuring van een lidmaatschap beslist. 

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060202 - Vrijwilligers, verenigingen en organisaties ondersteunen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het lidmaatschap van de volgende vereniging goed tot en met 31 augustus 2024:

1Zaaflit - vzw

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.