Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09347 - Correctiebestelling - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09347 - Correctiebestelling - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_09347 - Correctiebestelling - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op het college van 23 april 2021 (jaarnummer 3252) werd de gunning voor de raamovereenkomst voor het organiseren van werkbezoeken met plaatselijk programma goedgekeurd.

Op het college van 8 juli 2022 (jaarnummer 5660) werd de deelname door burgemeester Bart De Wever, Stijn De Rooster en Tom Verbelen aan het World Cities Summit congres in Singapore goedgekeurd. De exacte kost van de Antwerpse aanwezigheid  op de diverse fora bij de World Cities Summit 2022 was bij de goedkeuring van de deelname nog niet gekend, er werd dus geen bestelbon opgemaakt. De deelnamekosten zijn nu gekend en correctiebestelbon 4105060627 voor een bedrag van 9.346,08 EUR  (incl. btw) en correctiebestelbon 4105062032 voor een bedrag van 5.536,28 EUR (incl. btw) zijn opgemaakt op leverancier Omnia.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad Antwerpen aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105060627 goed voor een bedrag van 9.346,08 EUR (incl. btw) aan Omnia met ondernemingsnummer NBE0413646305.

Artikel 2

Het college keurt de correctiebestelling 4105062032 goed voor een bedrag van 5.536,28 EUR (incl. btw) aan Omnia met ondernemingsnummer NBE0413646305.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Omnia nv
Monseigneur Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
ondernemingsnummer: 0413646305
IBAN: BE04736403507031
9.346,08 EURbudgetplaats: 5165000000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2SBS010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode: 2200
4105060627
Omnia nv
Monseigneur Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
ondernemingsnummer: 0413646305
IBAN: BE04736403507031
5.536,28 EUR
budgetplaats: 5166500000
budgetpositie: 61418
functiegebied: 2SBS030201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080150
budgetperiode: 2200
4105062032