Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09418 - District Merksem. Kasterveldenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09418 - District Merksem. Kasterveldenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring 2022_CBS_09418 - District Merksem. Kasterveldenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Kasterveldenstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;   
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 16 maart 2018 (jaarnummer 2461);
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als "Merksem Heide" en "Omgeving Jan Palfijn"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.  

De school "Sint Ludgardis campus KVO" wenst een schoolstraat in te voeren. Dit voor een periode van minimaal zes maanden, met startdatum op 9 januari 2023. De school engageert zich om de toegang tot de schoolstraat te bewaken.
De schoolstraat wordt ingevoerd in het straatsegment gelegen tussen de Rerum Novarumlaan en Meereigen.

Argumentatie

Bij aanvang en aan het einde van de schooldag wordt gedurende 30 minuten voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen. Een gemachtigd toezichter of vrijwilliger plaatst hiervoor de schoolstraatafsluitingen aan de aanvangen van de schoolstraat.

 • de straat wordt afgesloten met een schoolstraatafsluiting aan de beide toegangen van de schoolstraat:
  • ter hoogte van de Rerum Novarumlaan;
  • ter hoogte van de Meereigen;
 • de verkeersborden die de toegang verbieden (C3 met onderbord "schoolstraat - op schooldagen van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 8.30 uur, en van 15.05 tot 15.35 uur, en op woensdag van 8.00 tot 8.30 uur en van 12.05 tot 12.35 uur, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs") worden aan de toegangen van de schoolstraat, kant Rerum Novarumlaan en Meereigen geplaatst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 19 september 2022 Gunstig advies
Districtscollege Merksem, advies van 10 november 2022 (jaarnummer 294) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de proefopstelling 'schoolstraat' in de Kasterveldenstraat, district Merksem, vanaf 9 januari 2023, goed zodat de buurt op tijd kan geïnformeerd worden.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/Communicatie en Participatie

alle opmerkingen en klachten over de proefopstelling bundelen en overmaken aan SW/Mobiliteit

SW/Mobiliteit en LP/VK

in samenspraak de proefopstelling evalueren

SW/Mobiliteit

bij een positieve evaluatie een aanvullend verkeersreglement opmaken [bij een negatieve evaluatie de niet bestendiging van de proefopstelling ter goedkeuring voorleggen]

SW/B&O

aanbrengen van de vereiste signalisatie, markeringen en het plaatsen van eventueel bijkomende infrastructurele maatregelen

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.