Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09348 - Onderwijs - Dienstverleningsovereenkomst tussen stad en CLB GO! Antwerpen en CLB van het AG SO - Verlenging nieuw schooljaar. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09348 - Onderwijs - Dienstverleningsovereenkomst tussen stad en CLB GO! Antwerpen en CLB van het AG SO - Verlenging nieuw schooljaar. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09348 - Onderwijs - Dienstverleningsovereenkomst tussen stad en CLB GO! Antwerpen en CLB van het AG SO - Verlenging nieuw schooljaar. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college besliste op 24 augustus 2018 (jaarnummer 7628) om een dienstverleningsovereenkomst met het CLB GO! en het CLB van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen af te sluiten om de werking van het Centraal Meldpunt te garanderen om zo schooluitval van kinderen te voorkomen en voor het project A’rea 2020.

De algemeen directeur besliste op 30 augustus 2019 (jaarnummer 1676) om voor het schooljaar 2019- 2020 personeelsleden tewerkgesteld in het Vrij CLB Netwerk ter beschikking te stellen vanuit het Vlaams Ministerie van Onderwijs aan de stad Antwerpen om ingezet te worden in de werking van het Centraal Meldpunt.

Het college bekrachtigde op 27 september 2019 (jaarnummer 7782) om de dienstverleningsovereenkomst met het CLB GO! en het CLB van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen te verlengen om de werking van het Centraal Meldpunt te garanderen om zo schooluitval van kinderen te voorkomen en voor het project A'REA.

De algemeen directeur bekrachtigde op 1 september 2020 (jaarnummer 1362) om voor het schooljaar 2020-2021 personeelsleden tewerkgesteld in het Vrij CLB Netwerk ter beschikking te stellen vanuit het Vlaams Ministerie van Onderwijs aan de stad Antwerpen om ingezet te worden in de werking van het Centraal Meldpunt.

Het college bekrachtigde op 25 september 2020 (jaarnummer 7941) om de dienstverleningsovereenkomst met het CLB GO! en het CLB van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen te verlengen om de werking van het Centraal Meldpunt te garanderen om zo schooluitval van kinderen te voorkomen en voor het project A'REA. 

De algemeen directeur besliste op 10 augustus 2021 (jaarnummer 1443) om voor het schooljaar 2021 - 2022 de personeelsleden, die door het Vlaams Ministerie van Onderwijs ter beschikking worden gesteld aan de stad Antwerpen en die tewerkgesteld zijn in het Vrij CLB Netwerk, in te zetten in de werking van het Centraal Meldpunt. 

Het college bekrachtigde op 1 oktober 2021 (jaarnummer 7992) om de dienstverleningsovereenkomst met het CLB GO! en het CLB van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen te verlengen om de werking van het Centraal Meldpunt te garanderen om zo schooluitval van de kinderen te voorkomen, en voor het project A'REA. 

De algemeen directeur besliste op 12 juli 2022 (jaarnummer 1584) om voor het schooljaar 2022-2023 de personeelsleden, die door het Vlaams Ministerie van Onderwijs ter beschikking worden gesteld aan de stad Antwerpen en die tewerkgesteld zijn in het Vrij CLB Netwerk, in te zetten in de werking van het Centraal Meldpunt. 

Argumentatie

Het CLB GO! en het CLB van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen wensen om voor het schooljaar 2022-2023 opnieuw om een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. Deze dienstverleningsovereenkomsten worden afgesloten tussen openbare diensten om gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken, die verband houden met het openbaar belang.


CLB GO! Antwerpen voorziet 2,6 VTE, die onder haar werkgeversgezag blijft, voor de samenwerking met de stad:

  • 1,5 VTE voor de ondersteuning van de net-overschrijdende CLB samenwerking;
  • 0,6 VTE voor het professionaliseren van de medewerkers binnen de net-overschrijdende samenwerking van het Centraal Meldpunt;
  • 0,5 VTE voor het opnemen van de coördinerende rol/leidinggevende rol van het centraal meldpunt en met rapportage aan de directeur onderwijs van de stad Antwerpen.

CLB van het AG SO voorziet 1,6 VTE, die onder haar werkgeversgezag blijft, voor de samenwerking met de stad:

  • 1,6 VTE voor het leveren van een bijdrage vanuit CLB expertise en werking, aan het voorkomen van schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen. Ook voor het adviseren en informeren aan onderwijsprofessionals die jongeren begeleiden en ter ondersteuning voor de doelstellingen binnen A'REA. Ze zullen ook de doelstellingen binnen A'REA ondersteunen. 

Het aantal VTE voor CLB GO! Antwerpen is hetzelfde gebleven. Het aantal VTE voor het CLB van AG SO is met 0,1 VTE gestegen.

Het Vrij CLB Netwerk wenste geen dienstverleningsovereenkomst af te sluiten, maar wenst de terbeschikkingstellingen vanuit het Vlaams Ministerie van Onderwijs te laten verlopen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan
6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020203 - Welzijn op school

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de dienstverleningsovereenkomst betreffende de ondersteuning van CLB GO! Antwerpen voor het project A'REA en het Centraal Meldpunt met CLB GO! Antwerpen, voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. 

Artikel 2

Het college bekrachtigt de dienstverleningsovereenkomst betreffende de ondersteuning van het CLB van het AG SO voor het project A'REA en het Centraal Meldpunt met CLB van het AG SO, voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. 

Artikel 3

Het college geeft de goedkeuring van bestelbon 4505145601 op naam van Centrum voor Leerlingbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs Antwerpen voor een bedrag van 181.205,00  euro. 

Artikel 4

Het college geeft de goedkeuring van bestelbon 4505145602 op naam van Centrum voor Leerlingbegeleiding van AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen voor een bedrag van 99.536,16 euro.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Uitgaven gedetacheerd personeel
Centrum voor Leerlingbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs Antwerpen
Thonetlaan 106 A
2050 Antwerpen
Ondnr.:BE0267374857
 IBAN: BE67 0682 3286 4287

                                       181.205,00 EUR

Budgetplaats: 5202500000
Budgetpositie: 6171
Functiegebied: 2LWS029901A00000
Subsidie: Sub_nr
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA060869
 Budgetperiode: 2200

4505145601

Uitgaven gedetacheerd personeel
Centrum voor Leerlingbegeleiding van AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
Ondnr.:BE0824037071
 IBAN: BE25 0910 1311 0082

                                         99.536,16 EUR 

Budgetplaats: 5202500000
Budgetpositie: 6171
Functiegebied: 2LWS029901A00000
Subsidie: Sub_nr
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2SA060869
 Budgetperiode: 2200

4505145602