Terug
Gepubliceerd op 27/01/2023

2022_CBS_09422 - Bruikleen maquettes - Expo Antwerpen Morgen Stadhuis - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09422 - Bruikleen maquettes - Expo Antwerpen Morgen Stadhuis - Goedkeuring 2022_CBS_09422 - Bruikleen maquettes - Expo Antwerpen Morgen Stadhuis - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Vanaf 2 december opent in het Stadhuis de expo Antwerpen Morgen. Op 1 april 2022 keurde het college de verhuis van het Paviljoen Antwerpen Morgen naar het Stadhuis goed. De bestaande expo Antwerpen Morgen krijgt in grote mate opnieuw een plek in het Stadhuis. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe thema’s en projecten. Met de expo wil de stad haar bewoners en bezoekers informeren over stadsontwikkeling in Antwerpen. 

Argumentatie

De expo bevat volgende inhoudelijke delen:

 • Onthaalruimte met maquette van het Stadhuis
 • Foyer met intro van de expo en multitouchtafel: een digitale multimedia installatie waarin zowel het verleden (historische kaarten) als de toekomst (170 Antwerpen Morgen projecten) aan bod komt.
 • Groei van de stad: Gallo-Romeins Antwerpen, Waterstad aan de burcht, Nieuwstad, Gekantelde stad, Stad met Franse franje, Uitdijende stad 
 • Evolutie stadsplanning van 1970 tot 2006: de weg naar verandering, kantelmoment, structuurplan
 • Stadsvernieuwing van 2006 tot nu: woonprojecten, parken en pleinen, publieke gebouwen
 • De Grote Verbinding
 • Stad aan het water: het Eilandje, Scheldekaaien, Loodswezen
 • Labo XX, stadsvernieuwing in de 20ste-eeuwse gordel
 • Toekomstvisies: Strategisch Ruimteplan Antwerpen, Klimaatplan, Waterplan, Groenplan, Lichtplan

In de kamer ‘Stadsvernieuwing van 2006 tot nu’ worden onder andere drie maquettes van opmerkelijke publieke gebouwen getoond: basisschool Kosmos, uitbreiding museum Plantin-Moretus en campus Hardenvoort. Er worden bruikleenovereenkomsten afgesloten met de eigenaar-architectenbureaus voor een periode van 3 jaar. De maquettes worden verzekerd door stad Antwerpen voor hun verblijf en het transport heen en terug naar het Stadhuis (via de ZOHO kunstlijst).

 

Algemene financiële opmerkingen

SW neemt de kosten voor de jaarlijkse verzekeringspremies op zich. Deze worden geraamd op maximum 5,40 euro per jaar. De eerste factuur volgt in maart 2023. Hiervoor wordt nog een bestelbon opgemaakt. De kosten worden verrekend op boekingsadres: 5150500000 / 2LMS010408A00000.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bruikleenovereenkomsten voor de drie maquettes in de expo Antwerpen Morgen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Bruikleenovereenkomst_maquette_B2ai_v2.docx
 • Bruikleenovereenkomst_maquette_Dierendonckblancke_v2.docx
 • Bruikleenovereenkomst_maquette_NoArchitecten_v2.docx